Nytidas förskola – för att upptäcka och utforska världen

Nytida har förskola integrerad med annan skolverksamhet på Järva VIP i Sollentuna.

Målsättningen för Nytidas förskola är att barn med funktionsnedsättningar ska få ökad livskvalitet genom lustfyllt och tryggt lärande. Våra barn ska ha möjlighet att upptäcka, uppleva och utforska världen utifrån sina egna förutsättningar genom att vi bland annat arbetar med tydliggörande pedagogik.

Alltid på Nytidas förskolor

  • Hög personaltäthet
  • Kunskap om barnets funktionsnedsättningar
  • Små elevgrupper

Här finns våra förskolor

Små elevgrupper och tydliggörande pedagogik på förskolorna

Vi har små elevgrupper som skapar trygghet och förutsägbarhet. Vi arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik och använder hjälpmedel såsom bildschema, bildstöd och tidshjälpmedel för att skapa en förutsägbar dag. Vi arbetar lågaffektivt för att förhindra oro och utåtagerande beteenden . Här finns mer information om pedagogiska metoder vi använder i Nytidas skolverksamhet.

Hög personaltäthet på våra förskolor

Vi har en hög personaltäthet och det innebär att alla barn kan få hjälp med en egen pedagogisk planering. Vi ställer höga krav på våra medarbetares engagemang och kompetens kring bemötande och förhållningssätt. I våra förskolor arbetar bland annat lärare, specialpedagoger, elevassistenter och fritidsledare. De får kontinuerlig handledning och utbildning om såväl diagnoser som förhållningsätt och metoder.

Vanliga frågor och svar om Nytidas förskolor

Lyssna