Nyheter

Skola och aktiviteter i fokus på familjära Fammarps HVB

Fammarps vita enplansvilla

Goda lokala förutsättningar och ett litet familjärt boende bidrar till att göra Fammarps HVB till ett lugnt och tryggt val för placering av unga med psykosocial problematik och normbrytande beteende.

10 minuter med bil från Halmstad, mitt i den halländska naturen, ligger Nytida Fammarp. Boendet har plats för sex ungdomar i åldern 13–17 år och ligger i en stor villa. Tre kilometer bort ligger havet, som är en omtyckt plats för aktivitet året om. Sol och bad på sommaren, promenader resten av året.

Ida Liliekvist är enhetschef. Hon berättar att Fammarp arbetar utifrån Steg för steg, en strukturerad modell som har sin grund i KBT.

˗ Vi jobbar med beteendeförändring, ett beteende i taget, ett steg i taget. Det är en strukturerad modell som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet där vi, den unge, vårdnadshavare och uppdragsgivare kan följa med i processen.

˗ Tre månader efter att den unge kommit till Fammarp, görs ett utlåtande. Där vi berättar vad vi sett gällande sådant som ADL, skola, aktiviteter och självkontroll. Utifrån det arbetar vi vidare med att förstärka positiva beteenden och individuell utveckling, säger Ida. Nya utlåtanden görs under placeringstiden med förutsättning att den unge är placerad under längre tid. Fammarp har möjlighet att ta emot ungdomar med kort varsel och den generella placeringstiden är ca 6–9 månader.

Skolan är ett viktigt område och många av de ungdomar som kommer till Fammarp har en bristande skolgång.

˗ Vi har ett långt och gott samarbete med den lokala grundskolan som har stor förståelse för vad våra ungdomar behöver. Skolan erbjuder, utöver möjlighet att gå i helklass, en mindre undervisningsgrupp med hög personaltäthet. Ungdomens behov styr och studierna individanpassas. Ungdomens schemalagda skoltid kan successivt trappas upp för att trygga ungdomen i skolmiljö. Fokus kan också läggas på ett ämne i taget för att kunna nå målet med godkänt betyg.

Aktiviteter är ett annat viktigt fokusområde. De unga får testa på olika aktiviteter med syftet att de ska hitta en fritidsaktivitet som de vill fortsätta med på regelbunden basis. Aktiviteterna kan vara allt från akvarellmålning, klättring, boxning eller silversmide. En möjlighet att vidga sina vyer och kanske hitta ett nytt intresse. Fysisk aktivitet är också viktigt.

˗ Vi strävar efter att få in någon pulshöjande aktivitet varje dag. Vi promenerar mycket, det är en enkel aktivitet som alla kan delta i. Vi kan också träna på gym eller åka och simma. Ungdomsgruppen är delaktig i planeringen av aktiviteterna, säger Ida. Ungdomarna har både individuella och gemensamma aktiviteter.

På Fammarp bor varje ungdom i ett eget rum med dusch och toalett. TV-rum, kök, matplats och en stor trädgård är gemensamma. I köket lagar man mat tillsammans och ungdomarna turas om att hjälpa till i köket varsin dag. Alla är delaktiga i att önska maträtter och en allsidig kost eftersträvas.

˗ Vårt mål är att den unge när denne flyttar ifrån oss ska ha skapat varaktiga förändringar i sitt beteende och att den unge ska kunna klara vardagliga saker som att laga mat, tvätta och städa utifrån ålder och egna förutsättningar. En ökad livskvalitet för den unge, avslutar Ida Liliekvist.

Kontakta oss på Placeringsförfrågan

Vi hjälper dig att hitta lediga platser och nya lösningar.

Vitt hus med tegeltak i vacker natur
Flygplansbild på hus och fält
Vitt hus med tegeltak

Om Fammarp HVB

  • För unga 13–17 år med psykosocial problematik och risk- eller normbrytande beteende
  • Arbetar med Steg för steg-modellen för beteendeförändring
  • Stor erfarenhet av att hjälpa ungdomar som har isolerat sig i hemmet
  • Skola och aktiviteter är fokusområden
  • Nära och gott samarbete med den lokala grundskolan
  • Lugnt och lantligt läge med närhet till havet

Läs mer om Fammarp

Lyssna