Vi erbjuder boende för personer med missbruksproblem. Skarpnäcksgården i Stockholm består av fem enheter inom gångavstånd från varandra med olika inriktningar för personer med missbruksproblem och samsjuklighet.

Här kan vi erbjuda och matcha olika typer av boenden utifrån varje persons enskilda behov. Vi kan också erbjuda en vårdkedja där man kan flytta mellan de olika boendena. Vi tar emot placeringar för både kortare och längre tid.

Vi vet att det kan ta tid att ändra beteenden för att till exempel komma ur ett missbruk. Våra medarbetare visar respekt för den enskilda individen, har kunskap om de boendes speciella situation och visar tålamod med att avsteg kan förekomma. Vi samarbetar inom våra olika boenden på Skarpnäcksgården och kan göra snabba omplaceringar vid behov för att garantera att den enskilda personen inte hamnar i ny hemlöshet.

Här hittar du Skarpnäcksgårdens verksamheter

Lyssna