Läs mer

Skarpnäcksgården

Vi erbjuder boende för personer med missbruksproblem

Skarpnäcksgården i Stockholm består av fem enheter inom gångavstånd från varandra med olika inriktningar för personer med missbruksproblem och samsjuklighet.

Här kan vi erbjuda och matcha olika typer av boenden utifrån varje persons enskilda behov. Vi kan också erbjuda en vårdkedja där man kan flytta mellan de olika boendena. Vi tar emot placeringar för både kortare och längre tid.

Vi vet att det kan ta tid att ändra beteenden för att till exempel komma ur ett missbruk. Våra medarbetare visar respekt för den enskilda individen, har kunskap om de boendes speciella situation och visar tålamod med att avsteg kan förekomma. Vi samarbetar inom våra olika boenden på Skarpnäcksgården och kan göra snabba omplaceringar vid behov för att garantera att den enskilda personen inte hamnar i ny hemlöshet.

Kontakt
För frågor om placeringar på Skarpnäcksgården kontakta

Shakil Sarker

Shakil Sarker
Tel: 076-621 72 21 eller shakil.sarker@nytida.se

Skarpnäcksgårdens verksamheter


Exteriör över Skarpnäcksgården

E-huset

E-huset på Skarpnäcksgården är ett HVB-hem som vänder sig till dig som är 20 år eller äldre som av olika skäl har behov av ett boende, för en kortare eller längre tidsperiod.

F-huset

F-huset på Skarpnäcksgården är ett HVB-hem som vänder sig till personer som är 20 år eller äldre.

G-huset

Skarpnäcksgården G-huset är ett HVB-hem som vänder sig till män som är 20 år eller äldre. Här bor kan personer med psykiatrisk problematik och/eller missbruk bo.

H-huset

H-Huset erbjuder akut nattlogi för hemlösa kvinnor och män från 20 år och uppåt.

Herrgården

Herrgården är ett stödboende, ett så kallat lågtröskelboende, för personer med drog- och missbruksproblem.

Läs mer om Skarpnäcksgården


Hittade inget