Nyheter

Skam är ofta ett hinder för att söka hjälp vid beroende

Den som har utvecklat ett beroende av alkohol, droger eller spel känner ofta en stor skam, som blir ett hinder för att söka hjälp. Inte bara personen själv drabbas, utan också de närstående.

Kim Persson, behandlingsansvarig på Nytida Provita i Malmö, stöter ofta på den problematiken.

˗ Beroende och missbruk förknippas med skam. Personen skäms, känner sig som en dålig människa och vågar inte ta steget att söka hjälp, säger Kim Persson.

Även de närstående runt personen drabbas, vilket ytterligare ökar känslan av skam.

˗ För varje person som utvecklat beroende, finns minst tre-fyra närstående som också påverkas. Då kan man snabbt räkna ut att det är väldigt många som blir lidande, fortsätter Kim Persson.

Men det finns hjälp att få. Nytida Provita erbjuder stöd och behandling och lyssnar utan att lägga skam och skuld på den som fastnat i beroende. Det går att få kontakt med Provita på flera olika sätt, till exempel genom socialtjänsten, arbetsgivaren eller direkt som enskild peron.

Kim Persson tar ofta emot samtal där han ger råd och stöd till både arbetsgivare, socialtjänst anhöriga och enskilda. Han har några konkreta tips till den som utvecklat ett beroende av alkohol, narkotika eller spel och vill bli fri från beroendet.

Tips till personer som utvecklat ett beroende av alkohol, narkotika eller spel

  • Vänta inte med att söka hjälp!
  • Bit huvudet av skammen och vänd dig till exempelvis socialtjänsten eller arbetsgivaren – det finns många vägar in till behandling
  • Du är inte ensam, även om det känns så
  • Du är inte en dålig eller svag människa – med rätt stöd kan du bli fri från ditt beroende

Läs mer om Provita Behandlingshem och Provita Rehab

Lyssna