Nyheter

Sjukgymnast visar vägen framåt

Sofia Tor Norberg

Sofia Tor Norberg är sjukgymnast och arbetar på Nytida Norrtull Nord. Det är en daglig verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada (personkrets 2 inom LSS).

Sofia Tor Norberg

De som kommer till den dagliga verksamheten kan ha drabbats av stroke eller har fått en traumatisk hjärnskada (i samband med en olycka eller misshandel). Några har också MS.
Sofia blev färdig med sin sjukgymnastutbildning år 2000 och kom till dåvarande Resursteamet 2007. Hon ville jobba med hela människan och brinner för att arbeta med personer med förvärvad hjärnskada.

En andra chans

– De har levt ett annat liv tidigare och har erfarenheter med sig som vi kan plocka upp, ofta medför deras skada fysiska begränsningar på olika sätt. Vi blir en motor för att få dem att komma igång och ta ett nytt steg för att utvecklas.

Att ha levt ett annat liv tidigare kan för en del vara jobbigt, de minns saker de inte längre kan göra För andra är det en morot att komma tillbaka till det som man tidigare klarade av. Till skillnad från vad man kanske kan tro menar Sofia att jobbet inte är tungt eller ledsamt.

– Många som kommer hit är tacksamma att de lever och tycker att de har fått en andra chans i livet, säger hon.

Uppdraget på dagliga verksamheten styrs dels utifrån biståndshandläggarens beställning, dels utifrån varje persons önskemål, drömmar och visioner. Målen bryts ner i delmål och följs upp minst en gång om året med handläggaren på kommunen.

– Jag får vara lite av en detektiv och det är roligt. Vi som jobbar här hjälper personerna att få struktur och att ta ett steg i taget. Om en person vill studera som tidigare, kan ett första steg vara att träna upp sin koncentration i verksamhetsaktiviteter vi gör här, förklarar Sofia.

Personer som drabbas av en hjärnskada upplever ofta vad som kallas hjärntrötthet, de orkar helt enkelt mindre och blir fort trötta. Skadan kan också ta sig uttryck i fysiska eller kognitiva begränsningar. Språkförmågan kan påverkas, liksom minnet. En del minns ingenting av sitt gamla liv, andra minns inte vad de gjorde tidigare under dagen. Många upplever att de förändrats på ett personligt plan och inte är sig själva som innan skadan.

Stor nytta av att vara sjukgymnast

Sofia tycker att hon har stor nytta av att vara sjukgymnast. Eftersom målgruppen många gånger har fysiska funktionsnedsättningar kommer hennes kunskaper väl till pass när det gäller träningsövningar, men även hur man leder en grupp där deltagare har individuella behov. Många kommer till dagliga verksamheten med en önskan att bli bättre. För dem är det en trygghet att veta att hon finns här och kan sin sak. Sofia ser också att hennes kunskaper kompletterar arbetsgruppen genom att hon kan beskriva hur ett visst beteende kan vara relaterat till hjärnskadan.

Sofia sökte sig till daglig verksamhet för att hon ville jobba med hela människan och bygga relationer under lång tid. Det gör hon verkligen här, några av omsorgstagarna har varit med sedan starten för drygt 20 år sedan.

Viktigt att ha kul tillsammans

Denna dag är det matlagningsgrupp och deltagarna ska laga mat tillsammans. För någon är det ett sätt att träna en svag hand, för en annan att komma ihåg ett recept eller att orka vara med, för ytterligare andra är det den sociala biten att ha någonstans att vara och någon att umgås med. Det sista betyder mycket.

– Det är viktigt att det inte bara blir träning utan att vi också har kul tillsammans. Det kan vara att ha temaaktiviteter på enheten eller att gå på ett museum, säger Sofia.

– Det är också häftigt att se hur nya relationer skapas bland deltagarna, oavsett bakgrund, personer som annars inte skulle ha träffats kan här dela gemensamma intressen.

Att göra skillnad i sitt jobb är det som betyder mest för Sofia.
– När jag är här känner jag verkligen att jag gör något meningsfullt och viktigt i livet. Det som vår vision handlar om att göra världen lite bättre en människa i taget.

Lyssna