Nyheter

Seriesamtal om Coronaviruset

Seriesamtal kring COVID-19

Det är viktigt att prata om Coronavirus med personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Det finns mycket information om Corornaviruset, men för många behöver informationen anpassas. Information som man inte förstår kan leda till oro och osäkerhet. Vår utbildningsorganisation Lära har tagit fram ett exempel på hur ett seriesamtal kan se ut, men tänk på att alltid anpassa informationen utifrån personen du ska prata med. Du kan själv skapa material på www.bildstod.se eller hämta Seriesamtal kring Coronavirus

Lyssna