Nyheter

Så kan vi prata om oron över Ukraina

hjärta i blått och gul som Ukrainas flagga

Med oro i världen och över vad som nu händer i Ukraina blir vi alla mer oroliga. För personer med en funktionsnedsättning kan det leda till ångest om man får otydliga svar eller bristande information.  

Våra generella råd  

  • Ljug inte/berätta sanningen 
  • Säg vad du vet i dag 
  • Håll informationen konkret 
  • Överför inte din oro 
  • Lyssna på personen 
  • Anpassa utifrån ålder och kognitiv förmåga 
  • Lova ingenting som du inte kan hålla 

Konkreta svar  

Frågor som kommer upp kan vara ”hur lång ifrån är Sverige ligger Ukraina”. Ett svar på det kan vara: ”Det tar två dagar om man åker tåg” eller det kan vara ”X km”. Svara utifrån personens abstraktionsförmåga och håll det konkret.  

Förstå orosnivån 

Du kan prata om känslorna med hjälp av Kat-kittet. Oron är kanske inte så stor som det känns – eller så är oron mycket större än vad du kan tolka. Att förstå orosnivån är viktig för att kunna stötta i samtal på rätt nivå.  

Besvara svåra frågor 

Tänk på att svara på det vi vet i dag. Att säga ”jag vet inte” på alla frågor kan också leda till ångest och oro. Det är många frågor vi inte har svar på – vi vet inte vad som kommer hända.  

”Hur många kommer dö i kriget?”, då kan du svara ”I dag är det X som har dött”.  

”Hur lång kommer kriget vara” – ”det har varit i två dagar/det började för två dagar sen”.  

Varför är det krig? Tidigare har Ryssland och Ukraina varit ett land, sedan blev Ukraina ett eget land och nu är länderna osams. 

”Jag har sett på Facebook att … ” Det finns ryktesspridning på sociala medier som inte alltid stämmer. 

Tips på hur man pratar om svåra händelser

Lyssna