Några av Nytidas verksamheter bedriver Tolvstegsbehandling (Minnesotamodellen) som bygger på Anonyma alkoholisters (AA) studieprogram med litteratur som beskrivet de kända ”12 stegen”. Genom att arbeta med studieprogrammet vill man åstadkomma psykologisk och emotionell förändring och utveckling för att bygga upp en hållbar, sund livsstil. AA har en tydlig ”andlig” eller ”holistisk” dimension.

Programmet betonar altruistiskt beteende, det vill säga att hjälpa andra. Behandlingen bygger på antagandet att alkoholberoende är en kronisk sjukdom som inte kan botas men som kan hejdas genom helnykterhet i AA:s tolvstegsprogram. Den syftar därför främst till att ge patienten kunskap och insikt om beroendets negativa konsekvenser och om tolvstegsprogrammet samt en introduktion till AA eller NA.

Läs mer

Nytidas verksamheter som behandlar enligt tolvstegsmetoden