Samverkan LSS-boende och öppenvård

personer fikar vid köksbord i gruppbostad

Nytida kan erbjuda LSS-boenden som samverkar med vår öppenvård. Denna form av samverkan vänder sig till personer som har rätt till LSS men också har en tilläggsproblematik och därför kan ha svårt att hitta ett långsiktigt fungerande boende.

Målgrupp

  • Personer med tilläggsproblematik som psykiatrisk problematik, utmanande beteende och/eller beroendeproblematik
  • Personer som tidigare, utan framgång, provat flera olika boendelösningar.
  • Personer med behov av insats enligt både LSS och SoL.

Boende enligt LSS och stöd enligt SoL

LSS-boendet och vår öppenvård samverkar för att möta personens behov av stöd utifrån två lagrum. Boendeinsatsen ges enligt LSS och kan kombineras med kompetens från öppenvården enligt SoL. Det krävs därför både ett LSS-beslut och ett SoL-beslut.

Ansvarsfördelning mellan boende och öppenvård

Uppdelningen mellan LSS-bostadens ansvar och öppenvårdsinsatserna ser ut så här.

LSS-bostadens insatser

  • Boende med vanligt förekommande insatser inom LSS så som ADL, HSL och fritid.

Öppenvårdens insatser

Insatsen planeras individuellt utifrån uppdrag. Strukturerade öppenvårdsinsatser, 1-4 träffar i veckan med samtal och stöd.

  • Allt runt ett eventuellt beroende, urinprov osv.
  • Personal med beredskap finns dygnet runt.
  • Vid behov finns möjlighet att tillfälligt placera personen i annan verksamhet.

Medarbetarna inom Nytidas öppenvård har kompetens inom till exempel motiverande samtal, återfallsprevention, missbruk, självskadebeteende, impulskontroll och friskvård och kompletterar därmed boendepersonalens kompetens.

Vill du veta mer?

Pierre Selim

Placeringssamordnare LSS
LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.
Tyvärr, inga sökträffar.

Personal som kompletterar varandra

Våra medarbetare inom öppenvården har kompetens inom till exempel motiverande samtal, återfallsprevention, missbruk, självskadebeteende, impulskontroll och friskvård och kompletterar därmed boendepersonalens kompetens.

Här hittar du våra LSS-boenden som samverkar med öppenvården

Lyssna