Är du arbetsgivare och vill hjälpa någon att känna sig värdefull?

Inom Nytida ger vi möjlighet för personer som har svårt att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden att få prova på ett arbete utifrån sina egna förutsättningar. Vi sänker tröskeln in till arbetsplatsen och finns med hela vägen.

Du som handläggare eller arbetsgivare kan hjälpa en person att få ett bättre självförtroende och känna sig värdefull och behövd genom en praktikplats och kanske kunna sträva mot en anställning på en arbetsplats. Vi ger stöd hela vägen genom Supported Employment, ett sätt att skapa trygghet både för arbetsgivaren och för arbetstagaren.

Många företag som vi samarbetar med väldigt nöjda med den hjälp som de får i verksamheten. Deltagarna blir en extra resurs och kan göra arbetsuppgifter som den ordinarie personalen inte hinner med. Personalen kan också få möjlighet att prioritera annat när de får hjälp. Det är en win-win-situation för alla parter och inte bara ”välgörenhet” att ta emot en praktikant.

Praktikplats ger möjlighet att prova på att jobba

Våra arbetstagare är personer som gärna vill testa hur det är att jobba, men som av olika skäl har svårt att få eller klara av ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Vi ger dem möjlighet att prova på att jobba genom praktikplatser, som ibland kan leda till anställning. Det viktiga är att det sker på den enskilde individens egna villkor. Vi börjar alltid med att lära känna personen och tillsammans ta reda på intressen, styrkor, resurser och vad hen kan behöva hjälp med. Utifrån det sätter vi upp mål och hjälper till att hitta en praktikplats som passar.

När arbetstagaren väl är ute på praktik, följer en av våra coacher med i början för att ge stöd och se hur det funkar. Nu får personen möjlighet att se och känna efter hur det är att vara på en arbetsplats. Många gånger kan man ha en förutfattad mening om hur det är att jobba och om man ska klara av det. Det kan också vara svårt att förklara genom att bara prata om det. Då är det till stor hjälp att få prova på att jobba på riktigt.

Skräddarsydda lösningar

Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som fungerar för den enskilde. Det kan vara att börja med några timmars praktik för att se hur det fungerar. Våra coacher finns med och hjälper arbetstagare och arbetsgivare att finna ett arbetssätt som passar båda. Vi kan till exempel hjälpa till med bilder på hur arbetet ska utföras, spela in muntliga instruktioner på mobilen eller skriva ner en lista. Allt för att göra det mer tydligt vad som förväntas på arbetsplatsen, så att arbetstagaren kan känna sig trygg.

Om praktiken funkar bra och både arbetsgivare och arbetstagare är överens om det, kan det bli aktuellt med någon form av anställning. Då hjälper vi till med allt det praktiska runt anställningen och håller i kontakterna med kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Allt detta kan naturligtvis se väldigt olika ut för olika arbetstagare. Dessutom kan förutsättningarna ändras över tid av olika skäl, både genom förändringar på arbetsplatsen och hos arbetstagaren. Då hjälper vi till att finna en lösning som alla kan vara trygga med.

Har du frågor?

Jobb och praktik

Johanna Command – verksamhetschef

Lyssna