Är du deltagare i en daglig verksamhet i Nytida eller någon annanstans? Vill du prova på praktik, arbete eller studier? Känns det som ett stort steg, men ändå viktigt för dig?

Vi på Nytidas jobbenheter kan hjälpa dig att få anpassad praktik kopplad till Daglig verksamhet. Vi utgår från dina intressen och behov och hjälper dig att hitta en praktikplats som passar just dig. Du kan få möjlighet att prova på att jobba på en riktig arbetsplats tillsammans med övrig personal. Vi ger dig och arbetsplatsen det stöd ni behöver. Stödet utformas utifrån de behov som uppstår och finns med hela vägen

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Så här går det till:

  1. Du besöker oss tillsammans med din kontaktperson på din nuvarande dagliga verksamhet. Vi kartlägger dina styrkor och utvecklingsområden. Vi stämmer av dina intressen, vad du själv vill göra och vilka mål du har.
  2. Vi gör en matchning mot möjliga praktikplatser och/eller studier. Om du är intresserad av vårt upplägg kan du i vissa fall prova på att delta i någon av våra gruppraktiker under 1-3 månader. Sedan bestämmer du dig för om du vill flytta över till vår enhet eller inte.
  3.  Vi gör upp en plan för dig och hjälper dig att söka praktikplatser som du är intresserad av. Om du får praktik, sluter vi ett avtal med den arbetsplats där du ska praktisera. I avtalet bestämmer vi hur praktiken ska gå till för att förväntningarna från både dig och arbetsplatsen ska bli så tydliga som möjligt.
  4. För att få en praktikplats ska du kunna ta sig till praktikplatsen självständigt efter några tillfällen med reseträning. Det krävs också att du är intresserad av att satsa på och sträva mot praktik och jobb. Du ska vara så pass självständig att du kan jobba med andra i grupp och följa en enklare arbetsbeskrivning.

Vägledning och stöd

I början på praktikperioden finns en av våra coacher med på arbetsplatsen för vägledning och stöd för både dig och din handledare. Efter en tid kan du prova att jobba själv, men coachen finns tillgänglig för frågor och rådgivning under hela praktikperioden. Vi följer också upp den plan som vi gjorde innan praktikens början.

Om du trivs bra och känner att praktikplatsen passar dig bra, kan praktiken förlängas och på sikt kanske du når ditt mål om en anställning. Om du känner att det inte funkar så bra, hjälper vi dig att lösa det. Ibland kan problem lösas på plats, ibland kanske det är bättre att prova en annan praktikplats eller studier. Målet är att du ska känna dig trygg och nöjd, trivas och utvecklas genom praktiken.

Om det skulle bli så att du får en anställning, så är det en överenskommelse mellan dig och praktikplatsen. Här kan vi vara en stöttande länk i kontakterna mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsplatsen.
Om du vill prova på praktik eller studier, prata med Nytidas medarbetare på din dagliga verksamhet. Då hjälper de dig att komma i kontakt med oss som har hand om arbetspraktik och studier.

Här hittar du våra verksamheter som arbetar med Jobbtrappan

Lyssna