Jon Svensson är coach på Kista jobb. Det är en av Nytidas dagliga verksamheter med fokus på att stötta personer som vill gå från en plats på daglig verksamhet till praktik och anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Det finns flera fördelar med att ha dagliga verksamheter som helt är inriktade på att hjälpa personer som på ett eller annat sätt vill komma ut i arbetslivet, menar Jon Svensson.

 – Vi får en synergieffekt när vi samlar arbetstagare med samma fokus. De kan peppa varandra. Vi coacher kan också fokusera bättre och hjälpa varandra för att få kontakt med arbetsgivare och hitta praktikplatser.

Metoden de jobbar efter kallas Supported Employment. Den handlar i korthet om att matcha och stödja en person som på egen hand har svårt att få ett arbete. Nytida har byggt upp denna verksamhet i en jobbtrappa i fem steg.

En god och långsiktig relation med arbetstagaren avgörande

De flesta av arbetstagarna på Kista jobb och Nacka jobb har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men Nytida tar också emot personer med förvärvad hjärnskada.  

– Den mest avgörande framgångsfaktorn för att vi ska lyckas är att vi skapar en god och långsiktig relation med arbetstagaren. De som kommer hit har ofta med sig en del i bagaget. De är inte vana att lyckas. Skolgången kan ha varit jobbig och man har testat att få jobb via arbetsförmedlingen. Vi behöver tycka om och tro på arbetstagaren och stötta hen att upp bygga upp självförtroendet, säger Jon.

Viktigt att förstå sociala koder

Den som vill göra praktik och på sikt få ett jobb behöver förstå vad som händer under en dag på jobbet. Till exempel vilka initiativ man förväntas ta, hur man ska bete sig mot kollegor och andra som kommer till arbetsplatsen. Ofta är de sociala koderna en utmaning för personer med till exempel en autismdiagnos. Det kan vara svårt att behålla ett jobb eller en praktik även om man är duktig på att utföra uppgifterna om man inte kan umgås med kollegorna.

– Jag brukar säga att man inte behöver vara bäst på arbetet. Viktigast är att vara trevlig mot kollegorna, säger Jon.

Tiden är en viktig faktor

Att gå från en plats i daglig verksamhet och vidare ut på den öppna arbetsmarknaden är en process som tar tid. Praktik är en viktig del på vägen till anställning. En person kan behöva prova flera praktikplatser för att hitta rätt.

­– Det finns olika skäl till att praktiken inte fungerar, man trivs inte eller får inte chans att fortsätta mot anställning. Då tar vi ett steg tillbaka för att hitta en ny praktikplats, säger Jon.

Ökad förståelse från arbetsgivare

För att kunna erbjuda praktik och anställning måste det finnas intresserade arbetsgivare. Nytidas arbetssätt handlar om att först ta reda vilka förutsättningar arbetstagaren har och vad hen vill arbeta med. Utifrån det söker man sedan arbetsgivare. Målsättningen är att ha en arbetsgivarkontakt inom en månad.

– Under de åtta år som jag har jobbat med Supported Employement har förståelsen och viljan att medverka ökat. Det finns en större acceptans för att möta målgruppen. Många ser det som en möjlighet att hjälpa till. Men det ska också ge arbetsgivaren något. Personen som kommer ska bidra till verksamheten, säger Jon.

Vinsten för arbetsgivarna är de får in en person som kan bidra som de kan testa i lugn och ro. Ofta är det en lojal medarbetare som vill stanna kvar. Inledningsvis får arbetsgivaren mycket stöd från Nytida och sedan minst en gång i månaden.

– Vi är tydliga redan i början att personen vill ha en anställning och arbetsgivaren får vara tydlig med om det finns en framtida möjlighet för det, säger Jon.

När det är dags för en anställning kan Nytidas coacher vara med och ta kontakt med de myndigheter som är involverade för att underlätta processen.

– Det absolut roligaste är att få göra skillnad och vara med på en persons resa att bli självständig och få ett jobb och tjäna sina egna pengar, avslutar Jon.

Här hittar du Nytidas dagliga verksamheter med jobbinriktning

 

Lyssna