Är du arbetstagare på daglig verksamhet och vill veta mer?

I nedanstående artiklar och filmer får du veta mer om hur vi jobbar för att de som önskar ska kunna komma ut i praktik eller arbete.

Lyssna