Djur i omsorgen

Djur kan vara en källa till bättre hälsa, glädje och ökad livskvalitet. Flera av Nytidas verksamheter har hundar som arbetar tillsammans med sina förare.

I Nytida arbetar sociala tjänstehundar tillsammans med sina förare. Alla hundar och förare har genomgått en utbildning där praktik ingår för att bli certifierade. Innan utbildningen påbörjas har hundarna testats som lämpliga för att arbeta omsorgen. Efter certifieringen görs också ett nytt test vartannat år.

Social tjänstehund samlingsnamn

Social tjänstehund är samlingsnamnet för hundar som arbetar inom omsorgen till exempel i skolor, äldreomsorg, daglig verksamhet eller på boenden. En social tjänstehund arbetar alltid tillsammans med sin förare och mot flera personer. Detta till skillnad från en assistanshund som arbetar åt en enskild person.

Arbetet styrs av riktlinjer som säkrar säkerhet och kvalitet, samt uppfyller krav på säker livsmedelshantering, vårdhygien, patientsäkerhet, arbetsmiljö och djurskydd.

I Nytida finns det hundar vars förare är anställd i någon av Nytidas verksamheter eller hundar som tillsammans med sin förare kommer till en verksamhet på konsultbasis.


Läs mer om några av Nytidas hunder

Lyssna