I den här filmen berättar medarbetare från KIND om träningsgruppen Kontakt för barn och unga med autismspektrumdiagnoser. I gruppen ges stöd för att öva social färdighetsträning. Allt från hur man pratar med varandra, hur man tittar på varandra till vilka gester man använder.

Cecilia Lindberg Brusewits, är mamma till en artonårig tjej med autism och ADHH, som har haft det ganska svårt socialt och har varit ensam i perioder.

– Jag hörde talas om KIND:s kontaktgrupper och tyckte att det lät väldigt spännande. Jag tog kontakt med KIND och min dotter hade turen att få vara med. När man har svårigheter med det sociala hamnar man automatiskt utanför det sociala. Det är därför jag tänker att kontaktgrupper kan behövas, säger hon.

KIND

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, utbildning och tillämpad kliniskt arbete kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. I år fyller KIND tio år och Nytida är en samarbetspartner.

Mer om Kind på Nytida

Gemensamma och individuella mål

– I ”Kontakt” arbetar vi både utifrån gemensamma mål som alla i gruppen får arbeta med: att öva på sociala färdigheter, samtal och kommunikation. Men vi har även individuella mål för alla deltagare. Vad vill just den här deltagaren? “Jag kanske vill bli bättre på att säga nej.” Då kan det vara ett mål med den här insatsen, berättar Christina Coco, psykolog vid KIND.

– Efter kontaktgruppen fick min dotter med sig en trygghet när hon hamnade i olika situationer, säger Cecilia Lindberg Brusewits.

– Vissa föräldrar tycker att de ser en väldigt stor förändring. Till exempel att deras barn själva kan prata om utmanande sammanhang. De berättar att barnen har lättare att gå till skolan, blivit säkrare i att umgås med andra, att de vågar mer. Till exempel att de har lättare att få vänner. De har lättare att prata om sociala beteenden och sina emotioner, säger Sven Bölte, professor och chef vid KIND.

I Kontakt får deltagarna hemuppgifter veckovis. Det kan vara att man ska fundera på en svår social situation. Vad kände man? Vad gjorde man? Vilka konsekvenser fick dt samt om man kunde ha gjort något annorlunda eller om det var något som man gjorde bra.

Tryggt sammanhang

Kontakt blir ett fantastiskt trevligt och tryggt sammanhang som man inte vill lämna, där man trivs och småpratar med varandra. Enligt Sven Bölte ser man också att deltagarnas upplevda stress minskar över tid.

– Jag tycker att de tär ett spännande tankeexperiment: att om vi som inte har autism exempelvis skulle leva i en värld där autisterna var i majoritet så skulle vi också uppleva en frustration i den världen, säger Cecilia.

Lyssna