Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan behöva träna på det sociala samspelet så som att delta i en konversation, be om hjälp eller uttrycka känslor. På den dagliga verksamheten finns goda möjligheter att utveckla sociala färdigheter i en trygg och tillåtande miljö.

– Allt vi gör i den dagliga verksamheten är social färdighetsträning, säger Linda Gustin som arbetar på Nytidas dagliga verksamheter i Globen och Kista.

Här är många av deltagarna väl medvetna både om sin diagnos och vilka utmaningar den innebär. De har önskemål om att bli bättre på det sociala samspelet som att mötas och prata med andra människor.

Social färdighetsträning verktyg att nå mål

– Våra dagliga verksamheter kan bli en språngbräda för att våga prova nytt, träffa likasinnade och hitta nya sidor hos sig själv. Steg ett är att våga tro på sig själv och att få rätt stöd att nå sina drömmar och mål, säger Linda.

Alla deltagare har en egen stödperson som de har en extra stark kontakt med. Tillsammans gör man en kartläggning och sätter mål för vad personen vill uppnå. Utifrån dessa mål utformas olika aktiviteter. Social färdighetsträning blir ett verktyg för att nå målen. Den som har som mål att öka sina sociala kontakter, vill studera, hitta jobb eller praktik behöver förstå sociala koder, interaktion och kunna reglera sina känslor.

Det finns till exempel samtalsgrupper där man speglar varandra och pratar om större ämnen på en djupare nivå. På samma gång lär sig deltagarna mer om sociala strukturer för ett samtal, som att vänta på sin tur och att alla ska få tid att prata.

– Det är ett fint forum där man får prata om känslor och dela med sig av erfarenheter. Det skapar en samhörighet att se att man inte är ensam om att tycka det är svårt och att få känna sig som en i gänget, berättar Linda.

I andra sammanhang kan den sociala färdighetsträningen komma in som ett delmoment i en aktivitet och vara något som man kan prata om i efterhand.

Gemensamt spelintresse

– Om vi i en matlagningsgrupp bakar en kaka kräver det ett recept, redskap och ingredienser. Efteråt kan jag återkoppla till personen hur bra hen klarade det olika momenten, hur god kakan blev och hur trevligt vi hade när vi åt den tillsammans, förklarar Linda.

Hon påtalar hur viktigt det är med återkoppling och att lyfta det som är bra istället för det personen missade.

På den dagliga verksamheten i Globen är det många som är spelintresserade. Det bidrar på ett bra sätt till att träna social färdighet.

– Det är så häftigt att se när någon som till exempel har varit så kallad hemmasittare, och bara har mött andra människor online, sitter här och pratar om olika spel och plattformar tillsammans med andra personer som delar hens passion och intresse, säger Linda.

Utmaningarna handlar ofta om att förstå andras känslor och när olika personers behov ställs mot varandra samt att man ibland kan behöva kompromissa.

Den dagliga verksamheten blir en plats där den sociala interaktionen ständigt pågår. Här erbjuds ett smörgåsbord av aktiveter och delaktigheten är viktig. För coacherna som jobbar här gäller det att vara lyhörda och fånga upp intressen som finns. När promenadgruppen börjar prata mycket om fåglar kanske det är dags att skapa en fågelskådargrupp. Om gruppen ”matlagning med bacon” tröttnat på bacon kan man föreslå ett nytt mat-tema.

Vidga vyer och prova nytt

Linda menar att den dagliga verksamheten är ett bra ställe för att vidga sina vyer och våga prova något nytt. Här är det tillåtet att vara nybörjare. Med stöd av medarbetarna tar man små steg mot nya delmål och låter ribban ligga på rätt nivå. För den som inte klarade skolan kan ett första steg vara att få veta att det finns en studiegrupp på den dagliga verksamheten. För den som vill bli snickare kan ett studiebesök konkretisera drömmen.

– Jag tänker att social färdighetsträning handlar om att vi stöttar människor att slippa stå utanför samhället så att de istället blir delaktiga och får ett bättre liv, säger Linda.

Här hittar du alla Nytidas dagliga verksamheter

Lyssna