Camilla ger stöd i vardagen

Camilla Rydström är boendestödjare åt MT. Det är en relation som har pågått i fem år och bygger på tillit och respekt. Med Camillas stöd får MT struktur och ordning på sin vardag.

Boendestöd är en insats som Nytida erbjuder för att ge stöd att hantera vardagen. Insatsen är individuellt anpassad och utformas i samarbete mellan personen som behöver stöd, biståndshandläggare och boendestödjare.

– Alla har sina egna utmaningar, det är individuellt hur var och en vill bli bemött och hur dagsformen ser ut. Om jag är boendestödjare för tio personer så möter jag tio olika världar, säger Camilla om sitt arbete.

Camilla och MT ses ett par timmar en dag i veckan och har gjort så under fem år. För MT betyder den långa relationen mycket.

– Det är otroligt viktigt för mig att träffa samma person och att vi fungerar på rätt sätt tillsammans. Camilla förstår mina behov och känner mig så bra att hon ser hur jag mår, det kan svänga fort när jag blir sämre, förklarar hon.

Hjälp inom olika områden

MT har behov av hjälp inom olika områden. När hon och Camilla började ses handlade det om att få struktur på vardagsrutiner som att tvätta, öppna post och laga mat, men också om kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården.

– Tillsammans med Camilla träffade jag en arbetsterapeut via habiliteringen, utan Camilla hade det inte blivit av. De mötena gav mycket insikt kring vad i vardagen som tar energi. Jag fick också tips och råd om hur jag ska få en överblick och fick hjälpmedel som whiteboard, timstock och tyngdtäcke, berättar MT.

I dag är whiteboard-tavlan ett viktigt hjälpmedel, men Camilla påminner om att det tog tid att bygga veckostrukturen för tavlan. De behövde bryta ner saker i små delar, men här behövdes också Camillas insats för att MT inte skulle fastna i så många detaljer att de inte kom vidare.

– Jag behöver bli påmind om att allt inte alltid kan kännas perfekt och få lära mig acceptera att det blir så bra så som möjligt och då kunna släppa och ändra fokus, för att sedan utvärdera och i efterhand se att de flesta strategier jag var något tveksam till blev riktigt bra i slutändan, säger MT.

Om jag är boendestödjare för tio personer så möter jag tio olika världar, säger Camilla om sitt arbete.

Strategi för att tvätta

I början av deras samarbete, då MT mådde sämre än hon gör i dag, var det många konkreta och praktiska saker där hon behövde stöd. Till exempel gick MT inte till i tvättstugan, men eftersom hon i grunden vill göra saker själv var det inte så lätt att ta emot hjälp,

– Tanken på att någon skulle stå bredvid mig när jag tvättar kändes jättekonstig och skapade ångest.

Tillsammans bokade Camilla och MT ändå en tid en vecka i förväg. När det var dags att gå till tvättstugan fick Camilla sitta på en stol en bit bort medan MT tvättade. Tack vare den strategin blev det tvättat vilket det annars inte skulle ha blivit.

Bygga förtroende och tillit

Camilla menar att det inte går att ha en färdig mall eller en ram för hur arbetet ska utformas.

– Ibland behöver du komma ut ur lägenheten för att bryta isolering och det har varit tillfällen då du inte velat vara på en allmän plats. Då har ett sätt varit att du tagit med dig posten som behövts gå igenom och träffat mig på Nytidas kontor på Liljeholmen, säger Camilla.

– Det har varit en väldigt positiv utveckling sedan jag började träffa dig. Du mår bättre idag och är på en bättre plats i livet. Då var det mer konkreta saker som behövdes prioriteras, som att hämta glömd medicin, ta reda på information som att till exempel ringa Försäkringskassan eller andra myndigheter och instanser, handla mat, veckoplanera, bryta isolering fortsätter Camilla.

Inledningsvis var det också viktigt för Camilla att bygga förtroende och tillit (det är viktigt hos alla personer som hon träffar), något som måste få ta tid. I dag när de känner varandra så väl och har en trygg grundrelation kan Camilla utmana MT att se saker från ett annat perspektiv och prova att göra dem på andra sätt.

– Jag har tur som haft Camilla så länge. Camilla känner mig så bra. Hon lyssnar in och går i min takt, säger MT.

Ser ljust på framtiden

Generellt är MT:s mål att fortsätta att få vardagen att fungera och på sikt att kanske klara än mer saker självständigt. Hon vet dock att både boendestödet och hennes dagliga verksamhet behövs för att hon ska må bra.

– Jag försöker faktiskt att inte tänka så långt fram utan vara här och nu. Och nu är livet ganska bra. Boendestöd och daglig verksamhet är det som är absolut viktigast för mitt mående, det ger mig struktur och känsla av sammanhang. Jag är på en bra plats, men det har varit en lång process att komma hit. Nu ser jag ljust på framtiden och mina ambitioner ligger på en realistisk nivå. Jag har accepterat att jag kanske behöver stöd i resten av livet och det är OK om det innebär att jag kan få må bra, säger MT.

Idag är det viktigt att bibehålla den struktur som MT och Camilla byggt upp under lång tid.

– Det gör vi, och kommer att fortsätta göra genom kontinuitet och regelbundenhet. Utan den skulle strukturen som finns i dagsläget kunna raseras snabbt, säger MT.

Här hittar du Nytidas boendestöd

Lyssna