Med glädjen, då mår jag bra. När jag får tänka, då mår jag också bra, får använda hjärnan. Jag har ju mina hjärnskador men när jag får hålla på och tänka efter, då mår jag faktiskt bra, konstigt nog. Jag kan inte förklara varför. Hjärnan är ju som den är. Det är ett mysterium att man inte kommer på allting. Att få tänka mycket och få ge glädje till andra människor och att få hjälpa dem. Det gör jag faktiskt på alla nivåer.

Lyssna