Våga fråga när någon mår dåligt

Sara är verksamhetschef inom Nytidas och hon brinner för att skapa en bättre psykisk hälsa för personer med autism. Det är generellt en grupp som löper hög risk att drabbas av psykisk ohälsa. I några av Nytdias dagliga verksamheter arbetar man därför särskilt med den målgruppen.

Sara är verksamhetschef på Nytida. Hon har också gått en utbildning till instruktör och coach i första hjälpen till psykisk hälsa vid Karolinska Institutet. Sara ser många skäl till att personer med autism kan må särskilt dålig.

– Många gånger kan de här personerna ha varit mobbade och utsatta redan från barnsben. Skolan har inte kunnat ge dem rätt stöd. Därför kanske de inte har klarat gymnasiet och istället stannat hemma. Tills slut kan det bli svårt att vända situationen. Man vet inte heller vart man ska gå för att få hjälp.

Framgångsrikt arbete

Nytida har en unik verksamhet med sju dagliga verksamheter i Stockholms län som arbetar särskilt med personer som mår psykiskt dåligt. Tillsammans med en kollega genomför Sara utbildningar i första hjälpen till psykisk hälsa bland medarbetarna.

– För en medarbetare kan det vara otäckt att möta någon som inte vill leva längre, säger Sara.

Utbildningen blir ett verktyg för medarbetarna att använda när olika situationer uppstår i verksamheten och de lär sig att se om någon mår dåligt. Signalerna kan vara flera.

– Vanligast är att personen inte kommer till den dagliga verksamheten. Det kan också visa sig i ökade självskadebeteenden och tvång eller att personen är mer ledsen, drar sig undan och kanske uttrycker självmordstankar, berättar Sara.

Sara är dock noga med att påtala att deras uppgift inte är att behandla, utan snarare att upptäcka och se till att personen får rätt hjälp inom hälso- och sjukvården. Samarbetet med psykiatrimottagningen i Stockholms län är gott och man medverkar regelbundet på samverkansmöten.

Arbetet är framgångsrikt. Resultaten i både deras egna intervjuer med arbetstagarna och i kommunernas brukarundersökningar är goda.

– Våra arbetstagare är mer trygga med att vara i våra dagliga verksamheter när de märker att vi har lättare att fånga upp den som inte mår bra. De får också större möjlighet att sätta egna ord på hur de mår, säger Sara.

Jobbar med friskhetsfaktorer

Goda vanor gällande till exempel träning och mat och ett sammanhang att vara i är viktiga friskhetsaktorer som det jobbas mycket med i Saras dagliga verksamheter.

– Vi har stort fokus på träning och hälsa med olika träningsgrupper varje dag. Vi har mat- och bakgrupper för att uppmuntra och lära mer om bra matvanor, säger hon och fortsätter.

– Vi har också spelinriktning på några av våra verksamheter. Förslaget kom från våra omsorgstagare som ville skapa ett forum där man umgås utifrån ett gemensamt intresse. Grupperna ses på dagliga verksamheten eller träffas digitalt, båda fungerar lika bra.

Så möter du en person som lider av psykisk ohälsa

Sara vill med sitt arbete öka kunskapen och minska fördomarna om psykiskt ohälsa. En sådan fördom är att personer som mår psykiskt dåligt är farliga och konstiga. Som regel är de bara farliga för sig själva, inte för andra. Sara understryker att det alltid är bättre att våga fråga om man fruktar att en människa funderar på att begå självmord. Det kan rädda liv. Här är hennes råd till den som möter någon som lider av psykisk ohälsa:

  • Ta det på allvar när du ser en person som verkar må dåligt. Fråga hur hen mår och berätta att du är orolig.
  • Våga stå kvar när personen ger ett gensvar och verkligen berättar om till exempel självmordstankar.
  • Stanna kvar hela vägen. Var ett stöd och följ med personen till en psykiatrisk mottagning eller annat ställe där hjälp kan fås.
  • Bli inte känslomässig gisslan, det vill säga bär inte ensam ansvaret. Var noga med att berätta att du kommer ta informationen vidare till andra.
  • Ingjut hopp. Berätta att du ser att personen mår dåligt, men säg också att det finns hjälp att få att det finns ett ljus längre fram.

Här hittar du Nytidas dagliga verksamheter som jobbar särskilt med psykisk ohälsa

Lyssna