Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av ofrivilliga muskelrörelser och läten som kallas tics. Dessa motoriska tics debuterar ofta först och senare tillkommer vokala tics. Symtomen kan variera i styrka och även försvinna under perioder.

Motoriska och vokala tics ska ha förekommit under en tid för att diagnosen ska kunna ställas.

Diagnoskriterier för Tourettes syndrom

Både multipla motoriska och en eller flera vokala tics har förekommit så länge tillståndet varit aktuellt, men inte nödvändigtvis samtidigt.

Dessa muskelrörelser eller ljud förekommer antingen:

  1. många gånger varje dag (ofta i serier),
  2. nästan varje dag,
  3. periodvis under längre tid än ett år.

Tillståndet orsakar stort lidande eller kraftigt nedsatt social-, arbetsmässig eller annan förmåga.

Tillståndet ska ha uppträtt före 18 års ålder.

(Källa: Riksförbundet Attention)

Läs mer om Nytidas verksamheter

Lyssna