Schizofreni

Schizofreni är en allvarlig psykiatrisk sjukdom som tillhör gruppen psykossjukdomar. Den som har sjukdomen uppfattar verkligheten på ett annat sätt än andra. Man kan få hörselhallucinationer, vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning.

Schizofreni kännetecknas av flera olika symtom och sjukdomen är väldigt individuell. Några vanliga tecken på schizofreni är:

  • att man blir inåtvänd och drar sig undan familj och vänner,
  • hallucinationer och besynnerliga vanföreställningar, som att man är förföljd eller övervakad utan att vara det,
  • oro, sömnsvårigheter eller plötsliga vredesutbrott.

Det finns idag ingen behandling som kan bota schizofreni. Med läkemedel kan man dock förebygga återfall och ge den sjuke ökade möjligheter till ett normalt liv.

Ärftlighet är den största riskfaktorn för att drabbas av Schizofreni. Risken att insjukna i sjukdomen påverkas också av olika miljöfaktorer. Schizofreni kan även utlösas om man drabbas av stora påfrestningar i livet. Sjukdomen drabbar mest yngre personer mellan 18 och 35 år. Schizofreni varar minst ett halvår och oftast hela livet. Sjukdomen brukar däremot bli lindrigare med åren. Cirka 35 000 personer i Sverige har schizofreni.

(Källa: 1177 Vårdguiden och Hjärnfonden)

Läs mer om verksamheter som finns på Nytida

Lyssna