Psykos

En psykos innebär en förändrad verklighetsuppfattning som präglas av vanföreställningar och beteendeavvikelser, hallucinationer kan förekomma. Ofta är dessa hallucinationer förenade med stor rädsla och ångest. Kognitiva störningar och tankestörningar kan också förekomma. Omgivningen uppfattar den drabbade som allvarligt personlighetsförändrad.

Psykos visar sig vanligen genom

  • vanföreställningar,
  • hörselhallucinationer.

Tidiga tecken kan vara

  • att man blir inåtvänd,
  • förändrad verklighetsuppfattning,
  • att man inte orkar arbeta eller studera,
  • att man grubblar över livet på ett ångestfyllt sätt,
  • oförklarliga känsloutbrott.

En psykos behandlar ofta med antipsykotiska läkemedel som minskar symtomen men inte botar själva sjukdomen. Ofta behöver man även annan behandling, som psykoterapi och hjälp att komma tillbaka till vardagen efter sjukdomen.

De flesta som drabbas av psykos insjuknar när de är mellan 18 och 40 år, men psykoser kan komma under hela livet.

Ärftlighet spelar störst roll för att man ska få en psykossjukdom, framför allt schizofreni. Det som utlöser psykosen kan vara till exempel en chockartad upplevelse, drogpåverkan eller problem som har att göra med att bli vuxen.

(Källa: 1177 Vårdguiden)

Här finns mer information om Nytidas verksamheter

Lyssna