I den här filmen berättar Sven Bölte, professor, psykolog, enhetschef neuropsykiatri vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet och Steve Berggren, psykolog, enhetschef BUP-KIND, Stockholms läns landsting vad en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är och vilka svårigheter det kan medföra.

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, innebär framför allt att man har en annorlunda utveckling av hjärnan, en annorlunda mognad, funktion och struktur av centrala nervsystemet.

En person med NPF har ett annorlunda sätt att bearbeta information, en annorlunda perception, ett annorlunda sätt att tänka och uppleva. Man kan ha svårt med språk och inlärning. Det är därför vi kallar det här för NPF.

NPF en grupp av olika funktionsnedsättningar

NPF är en grupp av olika funktionsnedsättningar som har överlappar varandra och alla har något att göra med ett annorlunda tänkande. Olika exempel på svårigheter kan vara till exempel att man i skolan har svårt att fokusera och har svårt att sitta still. Det kan vara svårt att lyssna på läraren för att man till exempel inte är intresserad av det läraren pratar om eller för att man inte förstår vad som förväntas av en.

Andra exempel är olika typer av svårigheter när det gäller social interaktion, det vill säga hur man förväntas uppträda tillsammans med andra människor. Det är väldigt svårt att förstå ibland att man förväntas vara på ett särskilt sätt. Det är ingen som har talat om för en hur man ska var, utan är något vi har lärt oss många gånger. Det kan också vara svårt att första att jag som person kan påverka andra väldigt mycket.

– Det är ungefär 10-15 procent av befolkningen som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För mig är NPF en stor fråga och jag tycker det borde vara en stor fråga även för samhället. 10-15 procent är en substantiell minoritet. Det är ganska många, säger Sven Bölte.

Samhället behöver göra mer för dem med NPF

– Samhället är idag inte så väl anpassat för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det behöver göras mer för att få med den här gruppen. För det första behöver vi kunskap och acceptera att NPF finns. Vi måste ta ansvar och förstå de personernas svårigheter och utmaningar i en kontext, och hjälpa till att lösa problem för dem, fortsätter han.

– Samhället kommer att ha ett stort ansvar när det gäller de här diagnoserna. Jag tror att vi som samhälle måst se att de här människorna har förmågor, styrkor och kunskap som vi behöver integrera i samhället. Istället för att se det som någonting som vi ska försöka bota eller hjälpa, så tror jag att samhället måste inkludera de här människorna. Men så länge vi fortsätter att se det som en sjukdomsförklaring, trots att de här diagnoserna inte är sjukdomar, så är det viktigt att vi börjar tänka på ett helt annat sätt än vad vi gör idag kring de här personerna, säger Steve Berggren.

KIND

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, utbildning och tillämpad kliniskt arbete kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. I år fyller KIND tio år och Nytida är en samarbetspartner.

Mer från Kind på Nytida

Lyssna