Neuropsykiatriska funktionsnedsattningar NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett samlingsnamn för medfödda funktionsnedsättningar som beror på att hjärnan fungerar annorlunda än hur den fungerar för de flesta andra. ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning är exempel på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

  • reglering av uppmärksamhet,
  • impulskontroll och aktivitetsnivå,
  • samspelet med andra människor,
  • inlärning och minne,
  • att uttrycka sig i tal och skrift,
  • motorik.

Det finns också en ökad risk för personer med NPF att drabbas av psykiska problem som depression, ångest, tvångsneuros, fobi, utmattningssyndrom, ätstörning, sömnrubbning, missbruk och psykosomatiska besvär.

Forskning tyder på att det finns en ärftlighet när det gäller NPF men också på att komplikationer under graviditet och förlossning kan öka risken att få NPF.

(Källa: Riksförbundet Attention, Infoteket om funktionshinder Uppsala)

Så här söker du en plats!

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats i en gruppbostad.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja boende.

Lyssna