Neuropsykiatriska funktionsnedsattningar NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett samlingsnamn för medfödda funktionsnedsättningar som beror på att hjärnan fungerar annorlunda än hur den fungerar för de flesta andra. ADHD, Autism, Tourettes syndrom och språkstörning är exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

  • Reglering av uppmärksamhet
  • Impulskontroll och aktivitetsnivå
  • Samspelet med andra människor
  • Inlärning och minne
  • Att uttrycka sig i tal och skrift
  • Motorik

Det finns också en ökad risk för personer med NPF att drabbas av psykiska problem som depression, ångest, tvångsneuros, fobi, utmattningssyndrom, ätstörning, sömnrubbning, missbruk och psykosomatiska besvär.

Forskning tyder på att det finns en ärftlighet när det gäller NPF men också på att komplikationer under graviditet och förlossning kan öka risken att utveckla NPF.

Källor: Riksförbundet Attention, Infoteket om funktionshinder Uppsala

Kostnadsfria webbinarium

Vi har gjort flera webbinarium där vi lyfter NPF, som finns att se i efterhand. Alltifrån beteenden och affekter till stöd, arbetssätt, fakta och forskning.

Klicka här för att komma till våra webbinarium

Hitta tjänster och lösningar

Med vår bredd har vi möjlighet att skräddarsy olika insatser – baserat på varje persons förutsättningar och behov.

Lyssna