Intellektuell funktionsnedsättning

En intellektuell funktionsnedsättning är en funktionsnedsättning i hjärnan. Ungefär en procent av alla barn och vuxna i Sverige har en intellektuell funktionsnedsättning. Det betyder att en av 100 personer har en intellektuell funktionsnedsättning.

Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Den kan vara grav, måttlig eller lindrig.

En person med en intellektuell funktionsnedsättning behöver längre tid på sig för att förstå, minnas, lära sig nya saker, uttrycka tankar och känslor.

(Källa: FuB)

Så här söker du en plats!

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja plats.

Läs mer om Nytidas tjänster

Lyssna