Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom (Huntingtons chorea, danssjuka) är en ärftlig neurologisk sjukdom. Sjukdomen är ganska ovanligt förekommande med cirka 5 fall per 100 000 invånare. Barn till en person som har sjukdomen löper 50 procents risk att bära på anlaget.

Den som bär på anlaget utvecklar sjukdomen så småningom. Barn till friska föräldrar kan inte få Huntingtons sjukdom. Den överförs från en generation till en annan i rakt nedstigande led. Sjukdomen visar sig oftast i 35- till 45-årsåldern, men kan i sällsynta fall uppträda redan före 20- och efter 60-årsåldern. Sjukdomen drabbar corpus striatum, som är en nervknut i basala ganglierna och modulerar impulsöverföringen vid rörelse.

Symptomen utgörs av ofrivilliga, ständigt pågående, hastiga, oregelbundna rörelser och demens. Huntingtons sjukdom kan inte botas, och effektiv behandling saknas. Det finns cirka 1000 personer med Huntingtons sjukdom i Sverige.

(Källa: Riksförbundet Huntingtons sjukdom)

Nytidas boenden med särskild inriktning Huntingtons sjukdom

Lyssna