Förvärvad hjärnskada

Med förvärvad hjärnskada menas en skada som inte är medfödd eller har uppstått under de första barnaåren. En hjärnskada kan uppstå på många olika sätt. En sjukdom eller en olycka kan vara orsaken.

Vanligen drabbar skadan vid ett tillfälle, till exempel vid en trafikolycka eller vid en stroke. Andra orsaker kan vara tumörer, hjärnblödningar, inflammationer, infektioner eller syrebrist i hjärnan efter till exempel ett hjärtstopp. Ibland är det behandlingen av en allvarlig sjukdom som medför en förvärvad hjärnskada.

Vissa funktioner hos personen som är drabbad kan vara nedsatta, medan andra delar av hjärnan fungerar normalt. Vanligt är att man är hjärntrött och upplever en försämrad förmåga att kunna koncentrera sig och minnas. Vissa personer har motoriska symptom och andra inte. Symtom liknande dem man får vid förvärvad hjärnskada kan ses även vid andra funktionsvariationer.
Rehabilitering av hjärnskadan är en viktig del i återhämtningen som kan ta lång tid och kräver uthållighet av alla inblandade.

Så jobbar Nytida med målgruppen förvärvad hjärnskada

Inom Nytida har vi medarbetare med god kunskap om förvärvad hjärnskada som arbetar på våra verksamheter med inriktning mot denna målgrupp. Vi har dagliga verksamheter, främst inom Stockholms län, samt service- och gruppboenden för dig med en förvärvad hjärnskada som tillhör personkrets 2 inom LSS. I Stockholm finns också Alviksstrandsskolan för rehabilitering av barn som har drabbats av en förvärvad hjärnskada. Det är en unik verksamhet som erbjuder förskole- och skolinriktad rehabilitering som ett led i återhämtningen efter en förvärvad hjärnskada.

I våra verksamheter får du möjlighet att vara med i sociala sammanhang och delta i meningsfulla aktiviteter. Vi arbetar mycket med att sätta guldkant på tillvaron genom att fokusera på det som fungerar, ger glädje och skapar meningsfullhet för dig. Träning och fysisk aktivitet i alla dess former är också en viktig del av vad vi gör tillsammans eftersom det har stora positiva effekter på våra hjärnfunktioner

Kontakta mig!

Pierre Selim

Placeringssamordnare

Björn Johansson

Placeringssamordnare

Alviksstrandsskolan har varit helt avgörande

Våra dagliga verksamheter och boenden för dig med förvärvad hjärnskada

Så här söker du en plats!

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats i en gruppbostad eller daglig verksamhet.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja boende eller daglig verksamhet.

Mer om förvärvad hjärnskada på Nytida

Andra organisationer

Hjärna tillsammans

Afasiförbundet i Sverige

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Personskadeförbundet RTP

Lyssna