Downs syndrom

Downs syndrom beror på en annorlunda kromosomuppsättning som leder till en intellektuell funktionsnedsättning. Orsaken är inte känd, men man vet att sannolikheten att få ett barn med Downs syndrom ökar i takt med mammans ålder. Cirka två procent av dem med Downs syndrom har en ärftlighetsfaktor.

Graden av intellektuell funktionsnedsättning till följd av kromosomavvikelsen varierar mycket, vilket gör att det inte exakt går att beskriva hur Downs syndrom påverkar en person. Downs syndrom hänger ofta samman med vissa begränsningar av de kognitiva förmågorna, inlärningssvårigheter, eller långsam inlärning och den fysiska tillväxten, samt speciella ansiktsdrag.

(Källa Svenska Downföreningen, 1177 Vårdguiden)

Så här söker du en plats!

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja plats.

Läs mer om Nytidas tjänster

Lyssna