Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som periodvis förhöjer stämningsläget till mani och i andra perioder ger allvarliga depressioner. Men symtom på depression kan även förekomma i maniska perioder, alternativt kan perioderna vara blandade med intensiva och snabba växlingar mellan dessa lägen.

Under en manisk period är det vanligt att man är överdrivet upprymd, överaktiv och har ett extremt stort självförtroende. Man kan också lätt bli irriterad och vissa behöver mindre sömn.

När man är deprimerad känner man sig ofta nedstämd, har svårt att koncentrera sig och har dåligt självförtroende. Det är också vanligt med sömnbesvär samt minskad eller ökad aptit.

Bipolär sjukdom har både ärftliga och miljömässiga orsaker. Arvet har större betydelse än vid många andra psykiska sjukdomar. Ofta kan en stressande livshändelse, framför allt i sjukdomens tidiga skede, orsaka en ny sjukdomsepisod.

Bipolär sjukdom är ungefär lika vanlig hos män som kvinnor. Risken att någon gång i livet drabbas av bipolär sjukdom är en till två procent.

(Källa: 1177 Vårdguiden)

Hitta verksamheter på Nytida

Andra organisationer

Lyssna