Beroendesjukdom

Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. I dag klassas beroende av cigaretter, alkohol, droger, tabletter samt spel som beroendesjukdom. Men även t ex sex- och relationsberoende, shoppingberoende samt arbetsnarkomani är beteenden som kan likna beroendesjukdom.

Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling. Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det är missbruk av en substans eller av ett beteende. Den som inte får utlopp för sitt beroende får ofta abstinensbesvär. Toleransnivån ökar och man behöver högre doser för att uppnå samma effekt.

Tecken på beroende

  • att tänka mycket på just detta,
  • att smyga med det,
  • att känner ett sug,
  • att utvecklat tolerans,
  • att bli hög av att ägna sig åt det,
  • att få negativa symptom, abstinenssymptom, om man inte ägna sig åt det,
  • att det inkräktar på resten av livet,
  • att man även efter långa uppehåll kan trilla dit igen.

Det finns starka ärftliga riskfaktorer för att utveckla ett beroende. I dag är det oklart om hjärnan kan återhämta sig helt från en beroendesjukdom. Man vet att chansen till ett drog-/alkoholfritt liv ökar om man kan hålla sig drogfri/nykter i 5-7 år.

Behandlingen består ofta av terapi och medicinering. En välkänd och beprövad behandling är 12-stegsprogrammet.

(Källa: Hjärnfonden)

Tjänster inom Nytida

Andra organisationer

Hjärnfonden

Lyssna