ADHD och ADD

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Utmärkande för ADHD är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning, cirka fem procent av alla barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.

ADHD är ett samlingsnamn som omfattar ADD och DAMP. Vid ADD saknas hyperaktiviteten, personer med ADD har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt och tyngdpunkt ligger på uppmärksamhetsproblem. DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder) något som kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem. Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

Koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet

Kärnsymptomen vid ADHD är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet.

ADHD gör att man kan ha svårt att koncentrera sig, kontrollera impulser och sitta still – något som kan förvärras när man är trött.

Det finns en uppfattning att personer med ADHD aldrig kan koncentrera sig men det stämmer inte. Ofta kan man koncentrera sig på sådant man är intresserad av som till exempel att spela dataspel. Det är också lättare att koncentrera sig när man är utvilad. Hyperaktivitet kan därför ibland vara ett tecken på att personen är trött och vara ett sätt att hålla sig vaken.

Uppmärksamhetssvårigheter innebär att personer med ADHD har svårt att behålla uppmärksamheten över tid. Det märks särskilt när det gäller att samla energi och motivation inför en uppgift och att organisera det man ska göra.

Med impulsivitet menas svårigheter att bromsa och kontrollera sina impulser. Det innebär bland annat att en person med ADHD kan ha problem att hålla inne med sina reaktioner, att lyssna färdigt innan man svarar och att tänka efter innan man handlar. Bristande impulskontroll kan därför göra att man riskerar att bli lurad eller göra saker utan att se vilka konsekvenser det kan få.

Överaktivitet visar sig på olika sätt. Många barn med ADHD är i ständig rörelse eller har svårt att hålla händer och fötter still.

Vuxna med ADHD upplever ofta en rastlöshet och har svårt att gå ner i varv. Det är dock viktigt att påpeka att inte alla med ADHD är överaktiva eller impulsiva.

Individuella hänsyn

För att underlätta för en person med ADHD behöver man ta individuella hänsyn och se hur vardagen kan struktureras utifrån den enskilde personens behov. Det kan handla om fler fysiska aktiviteter, att man ska hämta saker för att röra sig eller att jobba mer med dator om det gör det lättare att koncentrera sig. Det underlättar också att vara förbered och veta vad som ska hända under dagen.

Så här söker du en plats!

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja plats.

Lyssna