Nyheter

Så här går det till att flytta hemifrån till ett LSS-boende

medarbetare och två boende i köket

Att flytta hemifrån när man har blivit vuxen vill de flesta. Här reder vi ut skillnaden på LSS-boende, gruppbostad eller servicebostad och vad du behöver tänka på inför en flytt.

Om du omfattas av LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har du rätt att söka boende genom LSS. Du kan bo i gruppbostad, servicebostad eller barn- och ungdomsbostad. Samlingsnamnet för dessa är en LSS-bostad. I LSS-bostaden får personer som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp av de som arbetar på boendet.

medarbetare och två boende i köket

Så här ansöker du om boende

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats i ett LSS-boende.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja boende.

Ansök om omsorg hos din kommun

Om du vill ha plats i ett LSS-boende ansöker du om en bostad med särskild service hos kommunens biståndshandläggare. När biståndshandläggaren har godkänt din ansökan är kommunen skyldig att erbjuda ett boende inom tre månader.

Bostaden kan erbjudas både i kommunens egna boenden eller hos ett privat företag, beroende på vilka avtal som finns i den enskilda kommunen. Du kan själv föreslå ett boende, men det är kommunen som avgör. Du kan tacka nej till ett boende om du inte tror att det passar för dig, men då kan du få vänta på ett nytt erbjudande.

Några saker du kan tänka på när du ska bestämma om du vill tacka ja eller nej till boendet kan vara:

  • att du ska känna dig trygg med lägenheten och området du ska bo i
  • att de som jobbar på boendet har kompetens om din funktionsnedsättning
  • att du ska kunna trivas med de andra som bor där.

Ekonomi – vad kostar det?

Hyra och andra avgifter

Kostnaden för din lägenhet beror på hur stor den är, vilken standard och vilket läge den har. Som regel har lägenheterna ett eller två rum och kök. Du hyr lägenheten i andra hand. Lägenheten är ditt egna hem och du skaffar själv dina möbler och möblerar så som du vill ha det. Du betalar hemförsäkring, telefon- och elavgifter och liknande. Du köper också din mat men får hjälp och stöd för inköp och tillagning om du behöver.

Aktivitetsersättning och Bostadsbidrag

För att kunna flytta till ett eget boende behöver du ha en inkomst, till exempel en lön eller en aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning kan du få först från 19 års ålder. Du ska kunna leva på en rimlig ekonomisk standard efter att du har betalt din hyra därför kan du också ha rätt till bostadsbidrag som du ansöker om från Försäkringskassan. Den som är ensamstående kan som mest få runt 5 000 kronor. I vissa kommuner kan man också ansöka om ett kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning – KBF.

De olika boendeformerna inom LSS för vuxna

Gruppbostaden

Gruppbostaden har plats för 4-6 personer. Du har en egen lägenhet som ligger i direkt anslutning till gemensamma rum där det finns personal på plats dygnet runt och du har alltid någon att prata med om du behöver. Tillsammans gör ni också aktiviteter som du deltar i om du vill.

Servicebostaden

Servicebostaden är en lägenhet i ett vanligt flerfamiljshus. Personalen finns i en lokal som kan ligga en bit från din egen lägenhet. Dit kan du gå när du behöver stöd och hjälp eller vill ha någon att prata med.

Här hittar du alla Nytidas grupp- och serviceboenden

Lyssna