Så här arbetar Nytida med anledning av covid-19

Inom Nytida har vi skapat tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning och för att verksamheternas arbete ska fortgå på ett bra sätt.

Uppdaterad februari 2021

Nytida har hittills varit förhållandevis förskonande från corona och endast fått in smittan på ett antal verksamheter. Nedan berättar vi i korthet hur vi arbetar för att minimiera smittspridningen.

Ledning och krishantering

Nytidas ledning har regelbunden uppföljning i våra olika verksamheter, regioner och sektorer. Där hanterar vi de situationer som uppkommer till följd av coronapandemin och arbetar tillsammans så att resurser kan styras till de verksamheter som har behov.

Eftersom olika direktiv och riktlinjer gäller i olika regioner, har vi tydligt instruerat alla våra lokala chefer att också hålla sig uppdaterade i respektive region.

Placeringar

Vi får många frågor om vi har stängt våra verksamheter i rådande coronatider. Vi arbetar som vanligt med befintliga insatser och tar även emot nya placeringar. Vi har också verksamheter där vi kan erbjuda platser för den som är misstänkt smittad/konstaterat smittad av covid-19. Vi följer självklart rekommendationerna kring corona i våra verksamheter. Kontakta vår placeringssamordnare för ytterligare information.

Vård och omsorg på egna rummet

Om någon av våra boende uppvisar symptom så isolerar vi dem efter samma rutiner som vid annan influensa eller magsjukdom. Det innebär att vi i största möjliga mån försöker hålla personerna i sina egna rum eller lägenheter. Mat serveras i den enskildes bostad. Rummen städas extra noga, flera gånger per dag och sängkläder tvättas varje dag.

Medarbetare använder arbetskläder och följer strikt basala hygienrutiner. Vid allvarliga symptom kontaktar vi sjukvården och följer deras instruktioner.

Vid våra korttidsboenden för barn försöker vi i möjligaste mån låta barnen komma hem till sina familjer.

Utrustning

Vi har god tillgång till den smittskyddsutrustning som behövs för att ta hand om personer som drabbas av covid-19 inom Nytida. I de flesta av Nytidas verksamheter använder vi regelbundet munskydd eller visir som en skyddsåtgärd när vi arbetar nära omsorgstagarna.

Besök i våra verksamheter

I många regioner ökar andelen konstaterade fall av covid-19 så dramatiskt att Folkhälsomyndigheten i samråd med läkare i regionen har beslutat om extra åtgärder. Detta gör det än viktigare att vi alla a hjälpas åt att följa råden och att se till att besöken i våra verksamheter blir säkra för att förhindra att vi får in smittan i verksamheten. Särskild hänsyn måste tas i verksamheter där det finns riskgrupper.

Vi ber dig att tänka på följande när du besöker dina närstående.

  • Är du sjuk, avstå från besök.
  • Var noga med att hålla fysiskt avstånd under ditt besök.
    – Håll avstånd till både medarbetare och andra personer som vistas i verksamheten.
    – Vi önskar att du vistas i gemensamma lokaler så lite som möjligt. Detta för att andra som bor i verksamheten ska kunna röra sig fritt där.
    – Tänk också på att hålla avståndet till din närstående under besöket. För att det ska vara möjligt, se gärna till att ni inte kommer så många i sällskap samtidigt.
  •  Håll god handhygien. Vid entrén till verksamheten finns information om hygienrutiner samt möjlighet för dig att tvätta händer med tvål och vatten och/eller handdesinfektion.
  • Riskgrupper. På de enheter där vi har personer som tillhör riskgrupper och där det tidigare var besöksstopp ber vi er att vara extra försiktiga och följa alla rekommendationer särskilt noga.

Aktiviteter för våra omsorgstagare

Vi undviker aktiviteter i större grupper och försöker istället arbeta mer enskilt och inom enheten. Många av våra enheter har egna tomter i anslutning till boendet som vi använder mer än vanligt.

Vi ser över vilka aktiviteter som är möjliga och tar även fram alternativ som kan ske i närmiljö utifrån den enskildes intressen.

Övriga rutiner för att minimera risker för smittspridning

Vi följer varje dag upp att våra medarbetare arbetar enligt basala hygienrutiner, vi motiverar än mer våra omsorgstagare att tvätta sig själva. Vi hjälper även den enskilde att städa sina rum/lägenheter och tvättar handtag flera gånger om dagen.

Vi försöker hålla bra avstånd mellan alla som är på enheterna.

Nytida har god vana och rutiner för att hantera smittsamma virus, exempelvis vid säsongsinfluensan. En central organisation följer kontinuerligt utvecklingen och bistår verksamheterna i detta.

Vaccination

Vaccination mot covid-19 har påbörjats både på gruppbostäder och vad gäller medarbetare. Det ser olika ut i regionerna hur långt man har kommit men vi följer utvecklingen i varje region. Det är primärvården som ansvarar för att vaccinationerna utförs.

Har du frågor?

Är du närstående, tveka inte att höra av dig till den verksamhet där din anhörige finns.

Lyssna