Nyheter

Så förbättrade Västra vägen sitt resultat i brukarundersökningen

Lisbeth och Mirjam

Västra vägens särskilda boende i Solna är en av de Nytidaenheter som kan uppvisa 100 % nöjda omsorgstagare i SKR:s nationella brukarundersökning 2023. Det är en betydande förbättring från året innan, då nöjdheten låg på 72%.

SKR, Sveriges Kommuner & Regioner, genomför varje år en brukarundersökning till personer med funktionsnedsättning. Syftet är att mäta hur brukare, klienter och arbetstagare upplever kvaliteten i de insatser de får i form av boende och sysselsättning.

Det finns flera förklaringar till det förbättrade resultatet på Västra vägen, menar verksamhetschef Lisbeth Lundvall och gruppchef Mirjam Nordlander. Bland annat har man jobbat aktivt med förbättringsarbete utifrån 2022 års resultat och att skapa trygghet runt att svara på enkäten.

Trygghet och en trevlig stund

På Västra vägen bor 11 personer med psykisk funktionsnedsättning.

˗ Vi har tidigare år märkt att våra boende på grund av sin problematik har tyckt det varit jobbigt att svara på vissa frågor. Särskilt de som handlar om ifall man är rädd för något. Rädsla och otrygghet ingår i sjukdomsbilden hos många, och det kan vara svårt att uttrycka var rädslan kommer ifrån. Därför ville vi skapa trygghet och ordnade vi en trevlig fikastund, där varje boende i lugn och ro kunde gå ifrån till en dator och svara på enkäten. Vi hjälpte dem med inloggning och sedan fick de sitta ostörda och svara. Under tiden fikade de övriga tillsammans med oss i personalen och en av oss spelade gitarr, berättar Mirjam.

Två kvinnliga medarbetare Lisbeth och Mirjam utomhus med vintrig bakbrund

Lisbeth och Mirjam

˗ Ja, och personalen har också jobbat mycket med information inför brukarundersökningen. Både muntligt på boenderådet och skriftligt på våra anslagstavlor. Det är viktigt att de boende vet vad som ska hända, säger Lisbeth.

Aktivt förbättringsarbete

Västra vägens medarbetare har under 2023 vävt in resultatet från föregående års brukarundersökning i sitt förbättringsarbete.

˗ Vi ser vilka parametrar vi fått lägre resultat på och arbetar med att bli bättre på de punkterna. Vi pratar om det med de boende på boenderådet eller enskilt, frågar dem om deras behov och önskemål. Sedan arbetar vi med att bli bättre på att möta dessa. Bland annat har vi jobbat med trygghet, gemenskap och förtroende. Vi uppmuntrar de boende att komma till de gemensamma utrymmena och umgås med medarbetarna som finns där i stället för i personalutrymmet, förklarar Lisbeth.

˗ Jag vill också framhålla min duktiga och engagerade personalgrupp. De känner verkligen glädje över sitt jobb och månar om de boende på alla sätt, fortsätter Lisbeth och Mirjam fyller i:

˗ Ja, gruppen mår jättebra och det avspeglar sig i vårt arbete. Att de boende känner förtroende för oss är grundläggande och oerhört viktigt!

Läs mer om brukarundersökningen

Läs mer om Västra vägen

Lyssna