Nyheter

Så arbetar Nytida för att eleverna ska känna framgång i sitt skolarbete

Två barn sitter vid sina skolbänkar

De som är elever i Nytidas skolor kan behöva ett extra stöd för att känna att de lyckas och känner framgång i sitt skolarbete. Här är några exempel på hur vi stöttar dem.

  • Vi arbetar med positiv förstärkning som en röd tråd.
  • Vi arbetar salutogent (hälsofrämjande) och utifrån relationer. Beröm och förstärkning tas till exempel bättre emot om det ges från någon som eleven har en god relation till.
  • Vi kravanpassar så att skolarbetet är på en nivå som varken är för hög eller för låg.
  • Vi visar med bedömningar, matriser och resultat hur långt eleven har kommit i sin måluppfyllnad.

Lyssna