Nyheter

Rivstart för integrationsprojektet KISA

Nu ska ett 30-tal medarbetare i Nytida och Nytidas systerföretag Vardaga få utbildning som handledare och språkmentorer för nyanlända. Utbildningen anordnas inom ramen för ESF Projekt KISA där Arbetsförmedlingen är projektägare och i samarbete med utbildningsföretaget Consensum.

KISA är ett integrationsprojekt som drivs av Arbetsförmedlingen i Uppsalaregionen. Ambea (där Nytida ingår) och utbildningsföretaget Consensum är med i projektet för att ordna praktik, utbildning och jobb för nyanlända. Dessutom får medarbetare i Nytida och Vardaga utbildning som mentorer för praktikanterna. Läs mer om KISA här.

Fredagen den 24 mars fick KISA-projektet en rivstart med rekryteringsträff på Vardagas boende Villa Hovstallet i Uppsala.

─ Vi har tagit initiativ till det här projektet för att våra medarbetare ska kunna ge ett bra stöd till nyanlända som kommer till oss för arbets- och språkträning. Vi kommer även att erbjuda utbildning till boendestödjare/undersköterska för nyanlända med målet att de efter utbildningen ska kunna få anställning. Vi som stor samhällsaktör vill bidra till integrationen och samtidigt säkra kompetensförsörjning inför framtiden, säger Nina Thorén Forsanker, samordnare för integration inom Ambea, Nytida och Vardaga.

Ett 30-tal förväntansfulla kandidater hade mött upp på Villa Hovstallet, På plats fanns också Arbetsförmedlingen, Consensum och representanter från Nytida och Vardaga.

Från Nytida deltog Bandstolsvägens båda gruppboenden samt Ringgatans serviceboende i Uppsala, Opplunda i Knutby, Harbo daglig verksamhet i Harbo och Traktorgatans gruppbostad i Västerås. De ser nu fram emot att kunna välkomna kandidater till praktik under våren.

Lyssna