Nyheter

Ring Pierre för att hitta rätt plats

Pierre Selim har många års erfarenhet av att arbeta inom olika LSS-verksamheter. Idag är han placeringssamordnare på Nytida. Pierres uppgift är att hitta rätt plats för rätt person som söker till exempel ett gruppboende. Hans uppdragsgivare är kommunens handläggare men han ger även råd till anhöriga och personer som själva söker en plats.

Pierre är en öppen och utåtriktad person som har lätt att få kontakt med alla sorters människor. Det är en fördel i hans jobb. För Pierre försöker träffar så många som möjligt av dem som vill ha plats i någon av Nytidas boenden, dagliga verksamheter eller skolor.

– Jag vill gärna träffa personen för att kunna bedöma vilken av våra verksamheter som kan passa bäst, säger Pierre som har stenkoll på alla Nytidas verksamheter inom LSS.

– Och är det någon verksamhet jag inte känner till, åker jag dit och hälsar på innan jag rekommenderar den, fortsätter han.

Träffar personen som söker plats

När en handläggare ringer och vill ha hjälp med en placering brukar de tillsammans besöka den aktuella verksamheten om handläggare inte känner till den sedan tidigare.

Men minst lika viktigt är alltså att få träffa personen som placeringen gäller och hens anhöriga för att förstå vilken situation de befinner sig i, varför de vill ha insatsen och vilka behov som finns.

Om Pierre inför mötet har en specifik verksamhet som han tror kan passa brukar även någon medarbetare därifrån följa med. I mötet är Pierre noga med att skapa kontakt, väcka intresse och att verkligen se människan han möter snarare än funktionsnedsättningen.

– Jag vill att de ska känna att jag inte är en myndighetsperson som bedömer dem utan någon som lyssnar och jag vill hitta deras styrkor och drömmar.

Men personen måste också berätta om vad hen behöver stöd och hjälp med på grund av sin diagnos, för att förväntningar ska bli rätt ställda. Om personen har stora kognitiva svårigheter eller är ett barn blir det de anhöriga och handläggaren han lyssnar in. Allt för att hitta en verksamhet som passar så bra som möjligt.

Roligt att göra skillnad för en annan människa

– Det är roligt att kunna göra skillnad för en annan människa. För det allra, allra mesta gör placeringen en skillnad till det bättre. Vi hjälper personen att nå sina mål som ett eget boende eller en sysselsättning, säger Pierre.

Pierre har ett fantastiskt personminne och hälsar alltid när han är ute i en verksamhet och träffar någon han tidigare har hjälpt att få en placering.

– Det är viktigt för mig att de ser att jag känner igen och kommer ihåg dem, säger han.

Efter så många års arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är Pierre duktig på att se personernas behov, kan hjälpa till att som han säger ”översätta” deras önskningar. Han får många samtal från anhöriga eller personer som vill ha en insats.

– De får gärna ringa. I de samtalen kan jag ge råd om hur de ska gå vidare, men är noga med att jag inte kan erbjuda någon plats om de inte har ett biståndsbeslut.

Mån om goda och långvariga relationer

När det gäller handläggarna, som är Nytidas kunder är han mån om att ha goda och långvariga relationer, att de ska veta att han kan hjälpa till och att det bara är att ringa för dem med. Han visar gärna upp Nytidas verksamheter.

Handläggarna uppskattar att Nytida har ett syfte med placeringen: att hjälpa till att öka självständigheten hos personerna som kommer. De uppskattar också att Nytida arbetar efter en tydlig pedagogik.

– Nytida har ett personligt bemötande, som jag tycker om. Vi har omsorgstagarens perspektiv framför oss och lyssnar på vad personen vill, istället för att ha färdiga lösningar. Målet är att de ska trivas hos oss, säger Pierre om det han själv ser som styrkor med Nytida.

Kontakta Pierre och hans kollegor

Pernilla Persson

Placeringssamordnare
Familjehem för barn & unga.

Annica Tollebäck

Placeringssamordnare
HVB, skyddat boende, familjebehandlingshem och stödboende för barn & unga.
Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.

Pierre Selim

Placeringssamordnare
LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Björn Johansson

Placeringssamordnare
LSS för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Helena Roswall

Placeringssamordnare
Samordnare
Tyvärr, inga sökträffar.