Nyheter

Ranängen vinnare av kvalitetspriset 2018

Kvalitetsprisvinnare Ranängen

Vinnare har korats i Nytidas och systerbolaget Vardagas kvalitetspriser för 2018. Stort grattis till äldreboendet Nymilen i Bromma och barn- och ungdomsboende Ranängen i Lödöse som tog hem de prestigefyllda priserna.

– Den här dagen fokuserar vi på det allra viktigast – kärnan i det vi gör: Att skapa ett bättre liv för dem som behöver vår omsorg och vårt stöd, sa Lena Hofsberg, styrelseordförande i Ambea som är Nytidas ägarbolag, och inledde därmed den festliga lunchen på Hufvudsta gård i Solna i december då kvalitetspriserna delades ut.

Det är fjärde året i rad som Ambea delar ut kvalitetspriser efter nominerande förslag från verksamheterna. Spänningen steg när Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen öppnade det gyllene kuvertet med Vardaga-vinnaren. Med en motivering som underströk tydligt ledarskap, engagerade medarbetare och ett målmedvetet förbättringsarbete gick priset till äldreboendet Nymilen i Bromma.

– Vi har ett ledarskap där vi leder med hjärtat – och det smittar av sig. Den här vinsten är jätterolig, framför allt att få ta med sig hem till verksamheten – till dem som verkligen är vinnarna, sa Karin Johansson, verksamhetschef på Nymilen, efter ceremonin.

Ranängen vinnare

Vinnaren i Nytida-klassen lästes upp av affärsområdeschef Magnus Åkerhielm. Ranängen i Lödöse stod som segrare med en motivering som betonade boendets arbete med att alltid sätta individen i centrum – att göra världen lite bättre, en människa i taget.

– Vi är en enad personalgrupp som jobbar åt samma håll och verkligen vill det bästa för dem som bor hos oss. Och så har vi har vår verksamhetschef Anna Åberg, sa Linus Östling, gruppchef på Ranängen, efter ceremonin.

Under lunchen delades också hederspriser ut. Hederspris i Nytida gick till Sunnanåker i Trönö, Nyborgsvägen i Ingelstad, Skärholmen Daglig verksamhet i Stockholm och Ekbacka i Urshult som valts ut bland 27 nominerade Nytida-verksamheter.

– Ni är alla vinnare som sitter här, underströk Ingrid Jonasson Blank, ordförande i kvalitets- och hållbarhetsutskottet i Ambeas styrelse.

Fredrik Gren, vd Ambea, avslutade med att framhålla vikten av goda exempel.

– Vi behöver verksamheter som går före och inspirerar! Stort tack för ett bra jobb!

Juryns motivering: Ranängen, Lödöse

Ranängen är ett barn- och ungdomsboende i Lödöse som alltid har individen i fokus. Allt arbete utgår från självbestämmande och delaktighet. Medarbetarna har ett reflekterande arbetssätt och målet är alltid trygghet, glädje och att individen ska få nya färdigheter.

Ranängen gör verkligen världen lite bättre, en människa i taget. Boendet jobbar aktivt med avvikelsehanteringen och går igenom varje avvikelse utifrån reflektionsmallen i Nytidas Ramverk för pedagogik. Detta leder till ett aktivt kvalitetsarbete som gynnar varje enskild individ.

Juryns motivering: Nymilen, Bromma

Ett beslutsamt och tydligt ledarskap tillsammans med starkt engagerade medarbetare har gjort att verksamheten vid Nymilen i Bromma lyfts rejält under de senaste åren. Boendet har målmedvetet och fokuserat arbetat igenom alla förbättringsområden för att skapa en trygg och varm verksamhet. Tillsyner externt och internt samt Socialstyrelsens brukarundersökning har över tid visat på en mycket fin utveckling av kvaliteten på Nymilen.

De nominerade verksamheterna

Lyssna