Ramavtal Stödboende, Öppenvård och HVB

Kommuner som ingår i ramavtalet: Värmdö kommun

Nedan hittar du en beskrivning av de tjänster och verksamheter som Nytida erbjuder i ramavtalet. Kontakta någon av våra placeringssamordnare om du är intresserad av en plats. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi även vara behjälpliga med rådgivning.

Stödboende är en boendeform där en ungdom från 16 år bor själv i en egen lägenhet med självhushåll men får stöd i att klara av sin vardag. Ofta sker det en stegvis förändring från mycket stöd till allt mindre.

Alltid på Nytida Stödboenden

  • Fullt möblerad lägenhet och försäkring
  • Personal tillgänglig dygnet runt
  • Strukturerat stöd mot självständighet

Öppenvård vänder sig till personer som har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser eller är hemmasittare.

Alltid på Nytida Stödboenden

  • FIndividuellt anpassade lösningar
  • Kompetent personal
  • Helhetsansvar

På våra HVB hem för barn och unga tar vi emot barn och ungdomar från 10 år till och med 20 år med problematik inom missbruk eller riskbruk, kriminalitet, riskbeteende, utåtagerande och psykosocial problematik samt där NPF kan försvåra problematiken.

Alltid på Nytidas HVB för barn och unga:

  • Delaktighet – att barnen och ungdomarna är delaktiga i sin behandling är en förutsättning för resultat
  • Transparens – vi är öppna med hur vi arbetar gentemot barn/ungdom, uppdragsgivare och vårdnadshavare
  • Mätbarhet – vi arbetar systematiskt, följer upp och utvärderar våra insatser regelbundet
  • Sjuksköterska kopplad de flesta av våra verksamheter

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.
Placeringssamordnare
Tyvärr, inga sökträffar.

Våra enheter som ingår i avtalet

Lyssna