Ramavtal Bostäder med särskild service, LSS och SoL

Kommuner som ingår i ramavtalet: Sundsvall, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge.

I våra LSS-gruppbostäder bor du din egen lägenhet där du själv möblerar och bestämmer hur du vill ha det. Du får stöd och hjälp med sådant du vill och när du behöver det.

Alltid på Nytidas gruppboenden:

 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Individuella anpassningar
 • Stödperson

Särskilt boende (bostad med särskild service) erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet med eller utan fysisk funktionsnedsättning samt ibland även med problematik i form av till exempel missbruk.

Alltid på Nytidas särskilda boenden:

 • Kompetens
 • Arbete utifrån klientens genomförandeplan och våra kunders uppdrag
 • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
 • Veckovisa aktiviteter
 • ESL (Ett självständigt liv)

På våra HVB hem för vuxna tar vi emot personer över 18 år med till exempel samsjuklighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. En del verksamheter tar emot personer i pågående missbruk.

Alltid på Nytidas HVB för vuxna:

 • Individanpassning utifrån den klientens behov
 • Psykiatriker och sjuksköterska i våra verksamheter
 • Flexibilitet och möjlighet att hitta nya lösningar om det behövs
 • ASI (Addiction Severity Index)

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.
Björn

Björn Johansson

LSS för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Här är de enheter som ingår i avtalet

Lyssna