Ramavtal Särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Kommuner som ingår i avtalet: Falun, Ludvika och Hedemora.

Särskilt boende (bostad med särskild service) erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet med eller utan fysisk funktionsnedsättning samt ibland även med problematik i form av till exempel missbruk.

Alltid på Nytidas stödboende

  • Kompetens
  • Arbete utifrån klientens genomförandeplan och våra kunders uppdrag
  • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
  • Veckovisa aktiviteter

På hem för Viss annan heldygnsvård ”korttids” ges en plats till exempel i väntan på en annan boendeform, under en kartläggningsfas av vad personen behöver stöd och hjälp med eller efter en utskrivning från till exempel sluten vård eller när en person behöver en insats under en viss period.

Alltid på Nytidas Viss annan heldygnsvård

  • Respekt för den enskilde individen
  • Hämtning och lämning om det behövs
  • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
  • Tät dialog med handläggare

Kontakta mig för en plats

porträtt Ulf

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
individ och familj, missbruk, psykiatri
Tyvärr, inga sökträffar.

Nytida enheter som ingår i avtalet

Lyssna