Ramavtal – Vård och behandling vuxna missbrukare

Kommuner som ingår i ramavtalet:

 • Örebro
 • Arboga
 • Askersund
 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå kommun
 • Lekeberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Surahammar
 • Lindesberg

På våra HVB hem för vuxna tar vi emot personer över 18 år med till exempel samsjuklighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. En del verksamheter tar emot personer i pågående missbruk.

Alltid på Nytidas HVB för vuxna:

 • Individanpassning utifrån den klientens behov
 • Psykiatriker och sjuksköterska i våra verksamheter
 • Flexibilitet och möjlighet att hitta nya lösningar om det behövs
 • ASI (Addiction Severity Index)

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
Tyvärr, inga sökträffar.

Behandlingshem erbjuder behandlingar för att skapa ett fungerande och självständigt liv för personer som lider av exempelvis missbruk, ångest, självskadebeteenden, ibland i kombination med en psykisk funktionsnedsättning.

Alltid på Nytidas behandlingshem:

 • Evidensbaserade behandlingsmetoder
 • Sjuksköterska, psykiatriker och terapeut i våra verksamheter
 • Snabba och flexibla lösningar

Viss annan heldygnsvård ”korttids” ges en plats till exempel i väntan på en annan boendeform, under en kartläggningsfas av vad personen behöver stöd och hjälp med eller efter en utskrivning från till exempel sluten vård eller när en person behöver en insats under en viss period.

Alltid på Nytida Nytidas Viss annan heldygnsvård:

 • Individanpassning utifrån den klientens behov
 • Sjuksköterska i våra verksamheter
 • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
 • ASI (Addiction Severity Index)
 • ETC

Nytida enheter som ingår i ramavtalet:

Lyssna