Ramavtal bostad med särskild service LSS & SoL

Kommuner som ingår i avtalet: Mölndal

I våra LSS-gruppbostäder bor du din egen lägenhet där du själv möblerar och bestämmer hur du vill ha det. Du får stöd och hjälp med sådant du vill och när du behöver det.

Alltid på Nytidas gruppboenden:

 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Individuella anpassningar
 • Stödperson

Särskilt boende (bostad med särskild service) erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet med eller utan fysisk funktionsnedsättning samt ibland även med problematik i form av till exempel missbruk.

Alltid på Nytidas särskilda boenden:

 • Kompetens
 • Arbete utifrån klientens genomförandeplan och våra kunders uppdrag
 • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
 • Veckovisa aktiviteter
 • ESL (Ett självständigt liv)

På Viss annan heldygnsvård ”korttids” ges en plats till exempel i väntan på en annan boendeform, under en kartläggningsfas av vad personen behöver stöd och hjälp med eller efter en utskrivning från till exempel sluten vård eller när en person behöver en insats under en viss period.

Alltid på Nytida Nytidas Viss annan heldygnsvård:

 • Individanpassning utifrån den klientens behov
 • Sjuksköterska i våra verksamheter
 • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
 • ASI (Addiction Severity Index)
 • ETC

Kontakta oss för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.
Björn

Björn Johansson

LSS för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Nytidaenheter som ingår i ramavtalet

Lyssna