Ramavtal akut-, omvårdnads- och referensboende med stöd

Kommuner som ingår i ramavtalet: Mölndal, Härryda, Partille, och Lerum.

Viss annan heldygnsvård ”korttids” kan vara ett bra alternativ tex i väntan på en annan boendeform, under en kartläggningsfas av vad personen behöver stöd och hjälp med eller efter en utskrivning från till exempel sluten vård eller när en person behöver en insats under en viss period.

Alltid på Nytida Viss annan heldygnsvård:

  • Individanpassning utifrån den klientens behov
  • Sjuksköterska i våra verksamheter
  • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
  • ASI (Addiction Severity Index)

Kontakta mig för en plats

porträtt Ulf

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.
Tyvärr, inga sökträffar.

Stödboende är en boendeform där en ungdom från 16 år bor själv i en egen lägenhet med självhushåll men får stöd i att klara av sin vardag. Ofta sker det en stegvis förändring från mycket stöd till allt mindre.

AAlltid på Nytida Stödboenden:

  • Fullt möblerad lägenhet och försäkring
  • Personal tillgänglig dygnet runt
  • Strukturerat stöd mot självständighet

Här är de Nytidaenheter som ingår i avtalet

Lyssna