Ramavtal externa boende-platser inom LSS och SoL

Kommun som ingår i avtalet: Marks kommun

Nedan hittar du en beskrivning om de tjänster och verksamheter som Nytida erbjuder i ramavtalet.
Kontakta någon av våra placeringssamordnare om du är intresserad av en plats. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi även vara behjälpliga med rådgivning.

Kontakta oss

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.

Anna Åberg

Regionchef
Placeringssamordnare LSS DV, boende och skola för barn, unga och vuxna i Västra Götaland
Tyvärr, inga sökträffar.

Viss annan heldygnsvård ”korttids” ges en plats till exempel ges i väntan på en annan boendeform, under en kartläggningsfas av vad personen behöver stöd och hjälp med eller efter en utskrivning från till exempel sluten vård eller när en person behöver en insats under en viss period.

Alltid på Nytida Nytidas Viss annan heldygnsvård:

 • Individanpassning utifrån den klientens behov
 • Sjuksköterska i våra verksamheter
 • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
 • ASI (Addiction Severity Index)

Särskilt boende (bostad med särskild service) erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet med eller utan fysisk funktionsnedsättning samt ibland även med problematik i form av till exempel missbruk.

Alltid på Nytidas särskilda boenden:

 • Kompetens
 • Arbete utifrån klientens genomförandeplan och våra kunders uppdrag
 • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
 • Veckovisa aktiviteter
 • ESL (Ett självständigt liv)

I våra LSS-gruppbostäder bor du din egen lägenhet där du själv möblerar och bestämmer hur du vill ha det. Du får stöd och hjälp med sådant du vill och när du behöver det.

Alltid på Nytidas gruppboenden:

 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Individuella anpassningar
 • Stödperson

Barn- och ungdomsboende ges till barn och unga med funktionsnedsättning om de trots olika anda stödåtgärder inte kan bo kvar hemma. Här bor den unge under en längre tid, med ett eget rum, för att få stöd och hjälp i vardagen.

Alltid på Nytidas barn- och ungdomsboenden:

 • Eget rum
 • Personal dygnet runt
 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande

Nytida enheter som ingår i ramavtal

Lyssna