Ramavtal HVB Vuxna med missbruk

Kommuner som ingår i ramavtalet: Göteborg

I våra HVB hem för vuxna tar vi emot personer över 18 år med till exempel samsjuklighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. HVB är en helhetslösning för vård, boende och behandling. En HVB-placering är inte en permanent boendeform utan har en definierad tidsram. En HVB-verksamhet bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad och stöd.

Alltid på Nytidas HVB:

  • Individanpassning utifrån den boendes behov
  • Psykiatriker och sjuksköterska i våra verksamheter
  • Flexibilitet och möjlighet att hitta nya lösningar om det behövs

I våra behandlingshem erbjuder omsorg och behandling i sammanhang som kräver stora resurser, erfarenhet och djup kunskap. Den enskilde personens behov är alltid i centrum. Behandlingshemmen är HVB-hem och placering sker utifrån socialtjänstlagen.

Alltid på Nytidas Behandlingshem:

  • Evidensbaserade behandlingsmetoder
  • Sjuksköterska, psykiatriker och terapeut i våra verksamheter
  • Snabba och flexibla lösningar

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.
Tyvärr, inga sökträffar.

Nytida enheter som ingår i avtalet

Lyssna