Ramavtal HVB/ Behandlings-hem barn, unga och gravida i Hälsingland

Kommuner som ingår i ramavtal: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn.

På våra HVB hem för barn och unga tar vi emot barn och ungdomar från 11 år till och med 20 år med problematik inom missbruk eller riskbruk, kriminalitet, riskbeteende, utåtagerande och psykosocial problematik samt där NPF kan försvåra problematiken.

Alltid på Nytidas HVB för barn och unga:

  • Delaktighet – att barnen och ungdomarna är delaktiga i sin behandling är en förutsättning för resultat
  • Transparens – vi är öppna med hur vi arbetar gentemot barn/ungdom, uppdragsgivare och vårdnadshavare
  • Mätbarhet – vi arbetar systematiskt, följer upp och utvärderar våra insatser regelbundet
  • Sjuksköterska kopplad de flesta av våra verksamheter

Familjebehandlingshem är HVB hem som erbjuder behandling för att stötta förälder i sin föräldraroll. Våra familjebehandlingshem tar också emot barn tillsammans med föräldrar för att utreda föräldraförmåga samt föräldrar i behov av skydd från våld i nära relationer.

Alltid på Nytidas familjebehandlingshem:

  • Barnets behov i centrum
  • En trygg och förutsägbar miljö
  • Kompetenta medarbetare

Kontakta mig för en plats

Tyvärr, inga sökträffar.

Här är de enheter som ingår i avtalet

Lyssna