Ramavtal särskilt boende och VAHV

Kommuner som ingår i ramavtalet: Göteborgs kommun

Särskilt boende (bostad med särskild service) erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet med eller utan fysisk funktionsnedsättning samt ibland även med problematik i form av till exempel missbruk.

Alltid på Nytidas särskilda boenden:

  • Kompetens
  • Arbete utifrån klientens genomförandeplan och våra kunders uppdrag
  • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
  • Veckovisa aktiviteter
  • ESL (Ett självständigt liv)

Viss annan heldygnsvård ”korttids” ges en plats till exempel i väntan på en annan boendeform, under en kartläggningsfas av vad personen behöver stöd och hjälp med eller efter en utskrivning från till exempel sluten vård eller när en person behöver en insats under en viss period.

Alltid på Nytida Nytidas Viss annan heldygnsvård:

  • Individanpassning utifrån den klientens behov
  • Sjuksköterska i våra verksamheter
  • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
  • ASI (Addiction Severity Index)
  • ETC

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
Tyvärr, inga sökträffar.

Här är de enheter som ingår i avtalet

Lyssna