Nyheter

Provita Kärleksgatan – missbruksbehandling anpassad för unga vuxna

Exteriör gatubild med portal

Många unga missbrukare under 30 som vill ha behandling för sitt missbruk är tveksamma till traditionella behandlingshem. Hur kan man möta deras behov?

Den frågan intresserade Jessica Borg när hon arbetade som kommunal missbrukshandläggare. Hon ville prova en organiserad behandlingsform där den unge fortfarande kan vara kvar i sin hemmiljö under behandlingstiden. Resultatet blev nya Provita Kärleksgatan i centrala Malmö, en plats dit det är lätt att dagpendla med kollektivtrafik.

Så började det

Provita bedriver sedan 30 år framgångsrik missbruksbehandling i Malmö. Jessica tog kontakt och presenterade sin idé för ledningen. De höll med om problembilden och blev intresserade av att prova en ny och kompletterande behandlingsform. På så sätt skapades Provita Kärleksgatan, som en utveckling och förlängning av Provitas befintliga verksamhet. Kärleksgatan kom igång i april 2017 och har för närvarande tre medarbetare och 12 behandlingsplatser för unga missbrukare i åldern 18 till 29 år.

– Vi kan också fungera som utsluss från behandlingshem i Malmö med omnejd, som Nytidas Provita, Korsaröd och Strandhemmet eller andra aktörer, säger Jessica Borg, idag enhetschef vid Provita Kärleksgatan.

Behandlingen

Till behandlingen på Kärleksgatan kommer deltagarna varje morgon klockan 9, äter frukost tillsammans och går igenom hur det varit sedan dagen innan. Dagen följer ett schema med behandling både i grupp och individuellt. Man äter också lunch tillsammans och på kvällen går deltagarna hem. De är också välkomna att bjuda in sina anhöriga för att de ska få en bättre förståelse för situationen och kunna ge ett bättre stöd till drogfrihet.

– I behandlingen använder vi dels den klassiska tolvstegsmetoden, dels ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi anpassar metoderna och vårt sätt att prata till de ungas verklighet och livssyn. Vi fokuserar på värderingar, hur vill jag att mitt liv ska se ut, hur vill jag vara? Och vilka val kan jag göra för att bli en sådan människa som jag vill bli? Målet är att bli drogfri, självständig och klara av sitt eget liv, säger Jessica Borg.

– Vi jobbar också med HAP (haschavvänjningsprogrammet) för den som först behöver stöd för att sluta med cannabis, innan man är redo att börja den dagliga behandlingen.

Behandlingsarbetet tar upp olika teman som beroende, relationer och känslor, kriminalitet, tankar och värderingar, återfall och acceptans. Man arbetar med ett tema åt gången och diskuterar i grupp. Gruppbehandlingen är viktig för att få igång en diskussion, känna igen sig i andra och få ta del av deras erfarenheter.

interiör med växter i förgrunden.
Provita Kärleksgatan är ett bra behandlingsalternativ för unga missbrukare som är tveksamma till traditionella behandlingshem.

Praktikplats

– När den unge efter en tid kommit tillräckligt långt i sin behandling, kan vi hjälpa till att ordna med en praktikplats, parallellt med behandlingen. Det ger ett vettigt alternativ till en tidigare ofta kriminell livsstil, förklarar Jessica.

Även Socialstyrelsen intresserar sig för att utveckla vården av unga missbrukare. En utredning pågår om hur man kan skapa bättre alternativ för dem, än dagens traditionella behandlingshem. Förhoppningsvis kan Provita Kärleksgatan vara en vägvisare för fler behandlare som vill kunna ge bättre hjälp till unga som hamnat snett och vill komma på rätt köl i livet.

Lyssna